Acties, Initiatieven voor ProTanz 2014

ACTIES in 2014

Geweldig!

Twee instellingen zijn, in samenwerking met ons, bezig aan acties:

VGH, de Kapel 

De VGH, Vrijzinninge  Geloofsgemeenschap Hilversum, heeft de opbrengst van de collecten in de veertigdagentijd [de tijd voor Pasen] voor de Stichting ProTanZ bestemd.  Speciaal doel: voor iedere leerling in de nieuwe klas [met veertig kinderen] een eigen meubel.

Veertig leerlingen!  Veertig dagen!

Dat betekent: iedere dag een tafel en een stoeltje. Zal dat lukken?  We hopen op een hele goede opbrengst. Dank u wel  ‘de Kapel’.

Lollum 

In Lollum, mijn woonplaats, hebben enkele mensen het initiatief genomen om in de zomervakantie een grote actie op het kaatsveld te organiseren.  Doel is ‘Lollum op de kaart te zetten. In Lollum is geen winkel te vinden, maar wat er wel is, is een groot bedrijf, dat luchtkussens en springkussens in allerlei formaten en mogelijkheden verhuurt. Dat bedrijf heet Yats.

Het idee is nu om deze zomer [waarschijnlijk 16 of 17 augustus ] een groot springkussenfestijn voor kinderen en andere liefhebbers te organiseren.  In de zomer zijn hier namelijk in de buurt op diverse vakantiebestemmingen veel kinderen te vinden . Wij willen deze kinderen en hun ouders een heerlijke dag bezorgen!  Yatz zorgt gratis voor de springkussens . En de opbrengst is voor ProTanz.  Kom van’t zomer allemaal springen in Lollum !

 

Vermeldenswaard is ook dat wij einde 2013 een schitterende donatie kregen  van de Stichting Christelijke Jeugdhulp te Leiden.

 Ook ontving ProTanz een mooie gift van een particulier, van wie wij niet het adres kennen.

 Alle gevers en donateurs worden trouwens  op de site vermeld onder het kopje/knop ‘sponsoren’.

Nieuws in februari 2014

Nieuws februari 2014

Naar Kilangala , Tanzania .

Allereerst : ik [ Herman Hendricks ] ga in maart 2014 weer naar Tanzania. Wat ga ik daar doen? Vanzelfsprekend ga ik kijken hoe alles daar verloopt. Volgens Mozes, de manager van de missie, is de bouw van het dubbellokaal voor de lagere school [ klassen 3 en 4] nu bijna afgerond. Ook vertelde hij dat er vanwege de overheid de derde onderwijzer op komst is . Ook betekent dat straks februari \ maart , precies volgens schema, de derde klas van lagere school van start kan gaan. Immers we hebben het concept van groeischool bedacht: ieder jaar een klas erbij, zodat in een gestadig tempo de ‘Ineke Alberda Scholen’  voltooid worden.

Ook ga ik met Mozes naar Namanyere, de plaats waar de regionale overheid zetelt. Ook willen we spreken over de positie van de kleuterschoolonderwijzers. Deze zijn door ons zelf opgeleid, maar passen niet geheel in het stramien van de overheidseisen. Zij kennen namelijk geen aparte kleuterschoolonderwijzers. Natuurlijk willen wij dat deze, onze, goede leerkrachten kunnen blijven werken op de kleuterschool . Waarschijnlijk zal dit geen echt probleem opleveren. Maar er moet wel over gesproken worden.

Verder zijn er allerlei andere dingen die onze aandacht verdienen. Zo moet ook het budget van de kleuterschool vastgesteld worden. In ons accoord met de overheid is afgesproken dat wij tot en met 2016 de kosten blijven betalen, daarna neemt de overheid het over.

Vergadering van het bestuur vrijdag 6 februari 2014

Onlangs hadden wij weer bestuursvergadering. Deels stond dit in het teken van mijn vertrek naar Tanzania, maar er waren ook andere dingen om te bespreken.

een aantal punten:

goedkeuring aan het financiële jaarverslag 2013: binnenkort kunt u dit jaarverslag zien onder het kopje Financiën boven aan de site. ook heel belangrijk is de goedkeuring van de ANBI-tekst. Deze tekst is, door de Belastingdienst verplicht gesteld aan iedere instelling die het ANBI-keurkmerk wil hebben. Dit keurmerk door de Belastingdienst verstrekt, geeft allerlei belastingvoordelen aan  schenkers, donateurs, enz..

De ANBI-tekst maakt de instelling meer transparant. het geeft een inkijk in de financiële ontwikkeling, de doelstelling, het beleid enz.. op die manier moesten  wij zelf ook weer nadenken over onze achtergrond, doelstelling, beleid ed.

 

 

 

Site, Nieuwe Ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Site

14 februari 2014

Allereerst nemen we langzamerhand de site weer in gebruik.

Bovenin zijn er een aantal kopjes/toetsen bijgekomen:  ANBI, Bestuur, Financiën, Sponsoren.

 

Achter het ANBI knopje zitten de, door de belastingdienst, verplichte gegevens over onze stichting om de status te verkrijgen ( of zoals in ons geval te behouden)  van ‘ Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dat is voor de gever /donateur/sponsor van belang omdat die dan de donatie van de belasting kan aftrekken.

Lees de ANBI informatie goed: er staat allerlei nuttige informatie over Stichting ProTanZ in, zoals doel, beleid, jaaroverzicht en dergelijke.

 Bij Sponsoren vindt u de mensen en instellingen die dit jaar ons gesponsord hebben. Ziet u hier onjuistheden instaan, wilt u ons daar dan even van in kennis stellen?

 Onder het kopje Financiën vindt u het jaarverslag van 2013.

 Bij Bestuur  komen  onze bestuursleden aan bod.

 Het kan zijn dat op dit moment nog niet alle content geplaatst is, maar volgt het zo spoedig mogelijk.

 

Dank aan PChulpFriesland die de website sponsort en host. 

Financiën

Korte toelichting bij financieel jaarverslag 2017

De inkomsten hebben in 2017 in het totaal 6322,59 euro bedragen, waarvan 2610,00 door particulieren en 3702,37 euro door instellingen als diaconieën, acties, collectes e.d.

Een aparte vermelding daarbij verdient de subsidie van de ZZg, onze belangrijkste sponsor, die een bedrag stortte van 10.200,00 euro. Dit bedrag is hun deel in de totale kosten van de actie ‘De laatste slag’, welke de gehele afbouw van de school behelst, alsmede de extra kosten voor de salarissen en studiekosten voor de kleuterschool onderwijzers. (zie hiervoor het jaarverslag 2017).

Hiermee komen de totale inkomsten in 2017 op 6322,59 euro. Met het saldo over 2016, bedraagt het grand-totaal over 2017dus 17.577,26 euro.

Bij de uitgaven valt de post van 3.870,00 euro op. Deze is bestemt voor de weer indiensttreding van de kleuterschoolonderwijzers. Het resterende saldo wordt gereserveerd voor actie ‘De laatste slag’ in 2018. Zie hiervoor het Jaarverslag 2017.

Financieel Overzicht 2017 rekening courant Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten                     €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2016 1.064,87   Diverse Bankkosten 150,55
      Storting naar ZZG / Kilangala Miss. 3.870,00
Giften Particulieren 2.610,00      
Giften Instellingen, Diaconieën 3.702,39      
Storting ZZG 10.200,00      
         
Aanvulling Spaarrekening 0,00   Saldo per 31-12-2017 13.406,71
  +————-     +————-
Totaal 17.577,26   Totaal 17.577,26
 
Financieel Overzicht 2017 bedrijfsspaarrekening Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 0,24      
Rente over 2016 8,21      
Rente over 2017 0,01   Saldo per 31-12-2014 8,46
  +————-     +————-
Totaal 8,46   Totaal 8,46

 

 


 

 

Financieel Overzicht 2014 rekening courant Stichting ProTanZ
Goedgekeurd tijdens bestuursvergadering 5 maart 2015 te Wormer
         
Ontvangsten                     €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 6.690,14   Diverse Bankkosten 249,24
      Storting naar ZZG ter verdubbeling 12.500,00
        Kilangala Miss. Kleutersc 11022014 2.500,00
Giften Particulieren 3.078,00   Reis Tanzania 2013 1.201,46
Giften Instellingen, Diaconieën 6.488,57   Klg. Mss. Kleuterschool 25042014 2.500,00
Storting ZZG [verdubbeld bedrag] 27.500,00   Klg. Mss. Invest. Lgr.sch. 03062014 22.500,00
Inkomsten Springkussenfeest 4.216,78   Kilangala Miss. Opleiding Meesters 800
Aanvulling Spaarrekening 4.057,00   Kosten Springkussenfeest 1.944,68
Voorschot 1.500,00   Voorschot terugbetaling 1.500,00
  +————-     +————-
      Saldo per 31-12-2014 7.835,11
Totaal 53.530,49   Totaal 53.530,49
 
Financieel Overzicht 2014 bedrijfsspaarrekening Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 4.487,84   Storting naar Rekeningcourant 4.057,00
Rente over 2014 15,47      
      Saldo per 31-12-2014 446,31
  +————-     +————-
Totaal 4.503,31   Totaal 4.503,31

 

 


 

 

Financieel Overzicht 2013 rekening courant Stichting Protanz      
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31122012 7.126,49   Diverse bankkosten 265,73
      Storting naar ZZG 15.000,00
Giften particulieren 3.473,50   Kilangala Mission 15-01-2013 4.000,00
Giften Diakonien etc 7.222,42   Voortgang Project reis Tanzania 1.700,00
Storting van ZZG 25.000,00   Kilangala Mission 25-02-2013 1.000,00
Aanvulling  van spr.rekening 15.000,00   Kilangala Mission 28-02-2013 2.000,00
Aanvulling  van spr.rekening 6.000,00   Kilangala Mission 10-05-2013 30.000,00
Diversen 2.204,68   Diversen 1.371,22
      Storting naar Spr.rekg. 4.000,00
  +————-     +————-
      Saldo per 31-12-2013 6.690,14
Totaal 66.027,09   Totaal 66.027,09
         
Financieel overzicht 2013 bedrijfsspaarrekening Stichting Protanz      
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2012 21.401,20   Storting naar rekening crt. 2.000,00
Rente over 2013 86,64   Storting naar rekening crt. 15.000,00
Storting van Rcrt 4.000,00   Storting naar rekening crt. 4.000,00
         
      Saldo per 31-12-2013 4.487,84
  +————-     +————-
Totaal  25.487,84   Totaal  25.487,84

 

Bestuur

Bestuur van ProTanz op 29 november 2013 

 

Linksboven: Herman Hendricks, coördinator; boven-midden: Jan  Hoekstra, voorzitter; rechts-boven: Hans Oosterhoff, penningmeester;

zittend links: Gerda Bak, secretaresse; zittend rechts: Nelleke Nieuwenhuis, algemeen lid.

============================= 

Gerda Bak, secretaresse

 Ik ben Gerda Bak en sinds de oprichting van Stichting ProTanZ,  secretaresse van de stichting.

 Herman en Ineke, hebben mij gevraagd in 2004 om deze taak op mij te nemen en ik doe dit met veel plezier en ben er trots op dat we met elkaar al zoveel bereikt hebben.

 Verder vind ik het heel erg belangrijk dat de kinderen in Kilangala goed onderwijs krijgen.

 Om zo hun toekomst zeker te stellen.

 Gerda Bak-Battem

————————————————-

Hans Oosterhoff, Penningmeester

Ik ben Hans Oosterhoff.

Toen ik een aantal jaren geleden gevraagd werd of ik er iets voor voelde om de financiën van de Stichting Protanz wilde doen, heb ik niet lang geaarzeld.

Na de doelstelling van de stichting te hebben gelezen werd mij duidelijk dat hiermee een goede zaak werd gediend. 

In de praktijk bleek ook duidelijk dat het de kinderen in Kilangala inmiddels zeer goed gaat. Maar wij zijn er nog lang niet. Hans Oosterhoff

——————————————————- 

Ik ben Nelleke Nieuwenhuis.

 Via via kwam ik in contact met Herman Hendricks. Ik had nl. gehoord en gelezen over de school in Kilangala, over ProTanZ over Ineke….Na onze kennismaking en daarna het bespreken van mijn vraag om een aantal maanden de school en ProTanZ te mogen ondersteunen in Tanzania kreeg ik groen licht om af te reizen naar Kilangala!  Het was een geweldige ervaring om daar te mogen wonen en werken. Te merken wat de school betekent voor de gemeenschap. Na mijn verblijf in Tanzania ben ik gevraagd om in het bestuur van ProTanz te komen. Natuurlijk met veel plezier. Het is goed om te zien wat voor geweldige ontwikkelingen er de laatste tijd zijn geweest en om dat op de voet te mogen volgen, is natuurlijk geweldig.

 

Nelleke Nieuwenhuis

 ————–

Ik ben Herman Hendricks. Samen met mijn vrouw Ineke Alberda ben ik in 2005 naar Kilangala in Tanzania gegaan. De kinderen daar hadden totaal geen onderwijs en Ineke is begonnen les te geven . Na haar dood in maart 2006 kon er met hulp van het bestuur van ProTanz in en overleg met het management in Kilangala en de plaatselijke bevolking een prachtige kleuterschool gebouwd worden. In januari 2008 is de kleuterschool open gegaan. de school voorzag in een grote behoefte. Al snel kwam  de vraag naar een lagere school. In februari 2013  zijn de eerste 2 klassen van de lagere school begonnen. Ieder jaar komt er een klas en een onderwijzer bij. Het mooie is dat de regionale overheid in de scholen is gaan participeren. De overheid exploiteert nu al geheel de lagere school en vanaf 2016 ook de kleuterschool. Wij bouwen de lokalen. 

Het is geweldig mee te mogen maken hoe daar in Kilangala  zo’n mooi onderwijsproject wordt gerealiseerd. Het is ook geweldig dat de scholen de naam van mijn vrouw blijven dragen. 

Binnen het bestuur vervul ik de functie van coördinator. Ik coördineer de ontwikkeling van het scholenproject in Tanzania en vertegenwoordig het bestuur van ProTanz bij andere instellingen. 

Herman Hendricks