Laatste ontwikkelingen

Officiële Naam van de School Ineke Alberda tijdens onze eerste reis naar Tanzania

SHULE YA ELIMU YA AWALI YA INEKE ALBERDA
“School voor het aanvangseducatie Ineke Alberda”
Ineke Alberda Kleuterschool
Ineke Alberda Nursery School

Korte historie van de School
door Ineke gesticht in januari 2006.
Ineke overleden 15 maart 2006.
Meester Christoffer blijft volhouden.

Schoolgebouw
Tekening en Contract Schoolgebouw 5 januari 2007. Meester Christoffer naar opleiding, Oscar vervangt hem. Begin van de Bouw 8 januari 2007. Officiële erkenning Tanziniaanse Overheid als kleuterschool 2 augustus 2007, nummer RK.EA.04/2/0028. Begin Bouw Keuken-toiletten-gebouw september 2007. Meester Christoffer klaar met opleiding december 2007. Bouw klaar begin januari 2008; Officiële opening 19 januari 2008; Eerste hoofdmeester: Christoffer. Eerste schooldag 21 januari 2008 met 75 kinderen; 2e meester, Oscar, naar opleiding. Sinds januari 2006 tot eind 2007 zijn reeds 60 kinderen “geslaagd” voor verplichte toelatingsexamen Basisschool.

Pedagogische uitgangspunten
Kinderen van vier t/m zes jaar de gelegenheid bieden tot educatie die zij anders totaal ontberen. Kleine klassen [25 leerlingen ipv 150 per klas] waardoor de leerlingen kans krijgen tot ontplooiing.. Naast elementaire vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen, inzicht in tijd en ruimte, enz. behoort tot het lesprogramma het leren om liefde en zorg te ontvangen, maar ook het leren liefde en zorg te geven. Aanstekende educatie: kansen voor lokale mensen: bv meesters rekruteren uit plaatselijke bevolking, Ook de meesters moeten naar school; de plaatselijke Technische School krijgt met de bouw een geweldige leeropdracht. Door de kinderen krijg je ook een band met de ouders, waardoor een uitbouw naar volwasseneneducatie. De school heeft een christelijk uitgangspunt, maar is absoluut aan geen enkele Kerk, Geloofsrichting of Politieke Partij of Politieke Richting gebonden. De school staat juist open voor iedereen. Daarom wordt er ook geen Schoolgeld geheven. Leermiddelen, maaltijd en uniform zijn gratis om de school laagdrempelig te maken en te houden. Wel wordt van de ouders verwacht dat zij meehelpen op de schoolakker.

Stichting ProTanZ
Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland, inschrijving handelsregister: 18.10.2005, dossiernummer: 01110603, site: www.protanz.nl, email; mail@protanz.nl

!! ANBI [belangrijk voor uw opgave Inkomsten- en\of Vennootsschapsbelasting]
Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Fiscaalnummer: 8151.23.954, Bankrekening 1152.61.265 t.n.v. Stichting ProTanZ te Wormer (zo nodig onder vermelding van een specifiek doel).

Secretariaat Eerste groepsfoto met alle 75 kinderen op bordes
Mvr. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40,
NL-1531 DR Wormer
mail: gerda.bak@orange.nl

Mijn Adres
Herman Hendricks
Ald Haven 43,
NL-8823 SR Lollum
mail: hermanhendricks@gmail.com