Bestuur

Na de officiële overdracht van de gehele school in 2019 besloten wij om Protanz langzamerhand op te heffen. Oudere bestuursleden, zoals de voorzitter Jan Hoekstra, traden af. Helaas was onze penningmeester Hans Oosterhoff toen al overleden. Nu wij als gevolg van het nieuwe beleid toch met de stichting (zij het in beperkte mate) door willen gaan, hebben wij ons bestuur daar ook op aangepast. Wij gaan als smal interim-bestuur verder, totdat in het najaar een nieuw bestuur samengesteld kan worden. Gelukkig zijn er enige betrokken mensen die wellicht in het bestuur plaats willen nemen.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
– Herman Hendricks, coördinator en voorzitter a.i.
– Gerda Bak, secretaresse en penningmeester a.i.
– Nelleke Nieuwenhuis, algemeen adjunct, en ‘manusje van alles’

Doelstelling huidig bestuur
Statutair staat nog vermeld in de Akte van Oprichting van Protanz dat onze doelstelling is: ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania, ‘Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania’.

In wezen geldt dit nog zo, alleen moeten wij deze formulering nu wel beperken. Sinds de oprichting van de stichting 17 jaar geleden is er immers veel door dat werk van Protanz gebeurd in het dorpje Kilangala, gelegen ten Noorden van Sumbawanga: er staat daar inmiddels een geweldig  scholencomplex dat de naam draagt naar de stichtster Ineke Alberda, namelijk: ‘Ineke Alberda Shule ya Msingi* na Shule ya Awali*’, en dat bijna geheel overgenomen is, geëxploiteerd en geleid wordt door de Tanzaniaanse overheid. Helaas op een punt na. Zij weigeren namelijk de, door ons opgeleide onderwijzers, salaris uit te keren. En hier komt nu onze nieuwe doelstelling aan het licht. Wij willen deze leerkrachten financieel blijven compenseren, teneinde de educatieve inbreng van de kleuterschool behouden omdat deze de basis legt en onontbeerlijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op de gehele school. Nieuw geformuleerd is onze doelstelling als volgt:

“Het behouden en verder ondersteunen van de kleuterschool [Shule ya Awali*], behorend tot het ‘Ineke Alberda Scholen Complex’ te Kilangala, provincie Rukwa, Tanzania, zowel door de onderwijzers een geldelijke compensatie te verstrekken, alsmede door het nodige onderhoud van het kleuterschoolgebouw naar draagkracht te financieren, dit alles teneinde de educatieve inbreng van het kleuterschoolonderwijs te behouden, gezien deze de basis legt- en onontbeerlijk is, voor de kwaliteit van het onderwijs op de gehele school”.

– ‘Msingi’ betekent in het swahili ‘vervolg, basis’.
– ‘Shule ya msingi’ betekent dus in het Swahili ‘lagere school, basisschool’.

‘Awali’ betekent letterlijk ‘wat vooraf gaat, eerste begin of ondergrond, fundament, basis’. ‘Shule ya awali’, (onze kleuterschool), betekent dus eigenlijk school die de ondergrond vormt, die het fundament legt. Dus een heel betekenisvol woord.