Nieuws 2

FOTO’S VAN UITBREIDING [ 1e fase ] 
vanochtend kreeg ik met de post foto’s uit Tanzania. Mozes heeft foto’s gemaakt van de bouw van de eerste drie klaslokalen van de nieuwbouw . je ziet de rotsblokken voor de fundering [ uit de bergen gehakt] , het zand, de fundering zelf en de eerste opgemetselde muren. Het is  goed dat ik er naar toe ga, want ik heb het idee dat het niet helemaal conform mijn tekening is . Maar op een foto kan je het natuurlijk niet helemaal zien . in ieder geval positief dat ze al zo ver zijn . 
Op de afbeeldingen is het duidelijk te zien dat het de droge tijd is . Alles is kaal. Inmiddels is de regentijd aangebroken. De bouw zal nu wel wat bemoeilijkt worden . 

PICASA WEBALBUM
Vanochtend heb ook [ na veel moeite] een WEBALBUM geopend . Namelijk PICASA van Google. 
Wilt U een selectie van bovenstaande foto’s  bezien dan kunt U naar dat webalbum gaan via onderstaande link

http://picasaweb.google.nl/stichtingprotanz/

[of copieer dit adres naar de adressenbalk. eventueel even dubbelklikken op de map] 

op deze link publiceer ik in het vervolg alle foto’s , voor zover ze niet op de site komen te staan . Dit is een prachtige aanvullig op de site.

NOG VERDER VERNIEUWDE SITE.

Ook de site is verder vernieuwd: alle vaste gegevens zoals bankrekeningnummer staan nu boven in het frame, zodat ze niet steeds overgetypt hoeven te worden .
het fijne van de nieuwe website is dat ik er af en toe een nieuw stukje op kan zetten .
Waarom heet een blog trouwens blog en niet wlog ? want is toch de afkorting van weblog? 

DE TIJD GAAT SPANNEN
Het is maar goed dat Tim boven de website de tijd  laat aflopen tot ik naar Tanzania ga, want dat houdt mij bij de tijd. er moet nog zoveel gebeuren : voor Tanzania zelf, wat ik moet meenemen en voorbereiden, maar ook er om heen . De grote treurwilg in mijn tuin wordt in de laatste week gekapt. Eerst dacht ik dat ik geen vergunning hoefde, maar dat bleek een misrekening. Ik moest wel degelijk een vergunning. Die is in principe ook verleend; alleen er moest daarna nog een bezwaartermijn van 6 weken in acht worden genomen . dat komt dan precies in de laatste week voor ik wegga. gelukkig kan ik er wel bij zijn nu . Zo zijn er nog veel dingen te regelen , al was het alleen maar  sinterklaas cadeautjes kopen .

SPONSORS
Zoals ik U vorige keer beloofde , hierbij een lijst van sponsors

Lemster mannenkoor

Een verheugende mededeling; vrijdag 14 november was ik bij de officiële verschijning  van de nieuwe DVD van het Lemster Mannenkoor olv Harm van der Meer met een gevarieerd aanbod aan kerstliederen “want in Bern is foar us berne” . Protanz kreeg een cheque aangeboden met een vorstelijk bedrag van 1630 euro. Bovendien was de collecte ook bestemd voor ProTanZ . Die bracht ruim 600 euro op. U kunt deze DVD bezien en bestellen via de site: www.lemstermannenkoor.nl    of telefonisch   0513-551266

Wormerland geeft om….
.
Deze stichting zet een actie op touw in de gemeente Wormerland [ Zaanstreek] om geld bijeen te zamelen ter aanschaf van de schoolinrichting voor de uitbreiding.

DeHaCe, Breda [ bedrijf van mijn broer] schonk een bedrag van 2500,00 euro voor de bouw van de uitbreiding.

ZZG, Zeister Zendings Genootschap, te Zeist verdubbelde een bedrag van 7500,00 euro tot 15000,00 euro. Ook voor de bouw van de Kleuterschool verdubbelden zij een bedrag van 5000,00 euro. Bovendien krijg ik van hen heel veel steun. 

Gezamenlijke kerken Wormer, diverse acties 3500,00 euro

PKN gemeente Wormer
, opbrengst van  maandelijkse collectes  

Vorig jaar rond deze tijd hadden de kinderen en meesters van de Kabas-school in Franeker een 
schitterende avond georganiseerd die 1300,00 euro opbracht.

en natuurlijk niet te vergeten collectes in kleuter- en andere scholen.
En het belangrijkst van alles : kleinere en grotere giften van mensen.
Juist Deze giften vormen de ruggengraat van ons werk . Laat U aub niet afschrikken door die grote bedragen hierboven , maar juist door Uw inbreng kan ons werk doorgang vinden .

ik hoop dat ik nu niemand ben vergeten , want dat is het lastige, noem je er een dan moet je alle noemen .

CD-R0m
voor de actie van Wormerland geeft om… heb ik een cd-r0m samengesteld met allerlei materiaal over de bouw van de school, de eerste schooldag, tekeningen, artikelen vanaf het begin van ons werk . De cd-r0m geeft dus een prachtig overzicht van het werk tot nu toe .
Mocht U deze cd-r0m ook willen hebben geef dan mij een seintje. ik breng 5 euro in rekening voor onder andere portokosten .
hermanhendricks@gmail.com of herman.hendricks@protanz.nl
Nu, met de volgende blog zit ik misschien al in Afrika.

Nieuws 1

Nieuwe website
U ziet een iets minder gelikte uitvoering dan de vorige [ met bewegende olifanten enzovoort] , maar een wel zo overzichtelijke website. Tim van de Weg, onze webmaster, heeft heel veel tijd gestoken in de nieuwe opzet. Hij beheerst de moeilijke kunst van het weglaten.
Ik bedank hem voor het vele werk dat hij weer verricht heeft .

Voordeel van een en ander is, dat is dat ik nu zelf stukjes kan plaatsen, waardoor de website vaker vernieuwd kan worden en dus actueler blijft. De vorige bijdragen verschijnen dan hiernaast onder het [ oranje] kopje: ”laatste nieuws” . Onder het kopje ”populair”  zijn bijdragen van Ineke te vinden.
Ook kunt U nog altijd in het gastenboek schrijven onder het groene hoofdje. [ schrijf eens een stukje ! ] Daar is ook nog het condoleanceregister wat betreft het overlijden van Ineke te vinden onder de betreffende link .
Wilt U contact via email dan kunt U via die link verder komen . Zie ook de gegevens boven dit artikel.

Weer naar Kilangala.
7 december aanstaande ga ik, als alles goed is, weer naar Kilangala . ik heb de reis al geboekt. Ik nummer de reizen. dat om voor mij zelf ook wat greep te houden op de gebeurtenissen. Dit is reis nummer 6 , afgekort Tz6. De eerste reis was samen met Ineke een verkenningsreis, bij de 2e – we zouden toen voor 3 jaar daar blijven , is Ineke overleden.
De 3e was samen met mijn kinderen, de 4e en 5e waren met Noel. 

Nu, de 6e keer, ga ik alleen. Best spannend. Het is altijd prettig om wat aanspraak te hebben of te kunnen overleggen als de situatie zich daartoe leent. Maar misschien is het ook wel eens goed om alleen te gaan . Er liggen daar nog zoveel herinneringen . Bovendien hoef je in Tanzania niet eenzaam te zijn . Er zijn altijd gastvrije mensen . Overdag lopen mijn jongens op het erf en heb ik veel activiteiten . ’s avonds kan ik naar Mozes, de manager, gaan en zondags is er de kerk. Daarna wil je misschien ook wel eens alleen zijn . En er is altijd nog mijn lieve hond Sep die daar nu al weer twee jaar daar is .

Bij iedere reis formuleer ik een doel. Wat probeer ik tijdens die reis te bereiken ? 
Voor Tz6 heb ik 2 speerpunten
:

1. Hoe staat de bouw van de eerste fase van de uitbreiding ervoor? Wordt het geld goed besteed? 
2. Overleg met hoge autoriteiten over de mogelijkheid om op den duur een basisschool te stichten, waarbij de overheid de onderwijzersalarissen betaalt en wij voor de gebouwen zorgen.
Voorwaarde is dan wel dat de ideeën die ten grondslag aan de Ineke Alberda School liggen ook dan blijven gelden.
Dus geen klassen van 100 leerlingen met een onderwijzer, maar klassen met max 25 -30 leerlingen . 
Volgende keer verder hierover .

Stand Donateren
er zijn nu 2 nieuwe sponsoren actief.
1. De stichting ‘Wormerland helpt…’ is een actie gestart om de meubels, schoolinrichting , en leermiddelen voor de 1e fase van de uitbreiding te financieren.
2. Het ‘Lemster Mannenkoor‘ , olv  Harm van der Meer, brengt een unieke kerst-dvd uit met Friese liederen “want een Bern is foar us berne”. Van iedere verkochte dvd krijgt Protanz een euro. Mocht U zo’n DVD willen? het handigste is dan toch een mailtje naar ye sturen naar e.hornstra@home.nl . maar wees er vlug bij, want de verkoop gaat razend snel.

prachtige initiatieven