Sponsoren

Iedere sponsor of donateur of gulle gever – groot of klein- is van groot belang voor de stichting ProTanz, maar onderstaande instellingen hebben ProTanz vanaf de oprichting financieel ondersteund en in raad & daad bijgestaan. Daarvoor onze grote dank!

Belangrijke sponsoren sinds de oprichting van ProTanz 
ZZG, Zeist: verdubbelt tot een zeker bedrag de giften van andere donoren. Bemoediging, coaching en advies vanaf het eerste idee.
Diakonie Protestantse Gemeente Wormer: vanaf ons prilste begin steun en toeverlaat.
pchulpFriesland: ondersteunt en host nu ook deze site.

Sponsoren in 2013
Aan onderstaande lijst is de grootst mogelijke zorg verleend. Toch kunnen er fouten in geslopen zijn of kunnen er wellicht donoren over het hoofd gezien zijn. Bij voorbaat excuses. Wilt u even een berichtje sturen?

De donoren worden maar een keer genoemd, ook al hebben zij verschillende malen een bedrag gestort. Het kan zijn dat u liever niet met name genoemd wil worden of juist wel het bedrag van uw gift hebben vermeld, laat het ons weten .

Het totaal van de ontvangen giften 2013 wordt vermeld zodra de jaarrekening 2013 is goedgekeurd. Van de jaarrekening zal elders op de Site een overzicht verschijnen, o.a. bij het kopje ANBI.

Een overzicht van de sponsoren uit vorige jaren zal zo spoedig mogelijk volgen.

Donaties particulieren
H. Hartman, Wormer
E. Kuiper, Wormer
J. Battem-Dekker, Wormer
E. Dapper-Deyle, Wormer
H. Dijkstra-Seinen, Wormer
J. Klaver, Wormer

Giften Particulieren
‘Ouwe Sok’
fam. F. Gaastra
J. en E. vd Kuur
A. Bokma
G. van Buiten
Y.D van de Brug-Hendricks
C.J. Oosterhoff
J. Hoekstra
T.D. Mulder [ 1-1-2014]

Giften/ Acties ter gelegenheid van een gebeurtenis
Huwelijksvoltrekking Dondorp, Bolsward
Kaartenacties-verkoop, Wormer
Verkoop Jam, Besjes, vd Kuur, Lollum
70st verjaardagsviering H. Hendricks
Bloemstukjesverkoop door Dames, Lollum
Rommelmarktdames Rinnie en Alie, Lollum

Giften van Particulieren ter dekking van speciale onkosten
kosten tbv fondswerving, film en drukwerk, H.H.
directe ondersteuning begroting kleuterschool 2013, H.H

Giften/ Donaties Instellingen 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Wormerveer
Diaconie van de Protestantse Gemeente Wormer 
ZZG, Zeist
Stichting Osira, St Jacob, [ thans Amstelring], Amsterdam
Diaconie Gereformeerde Kerk, Lollum
Diaconie Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (VGH), Hilversum 
Stichting Christelijke Jeugdhulp, Leiden