Home

Stichting ProTanZ¹
Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania/ bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11-10-2005, KvK: 01110603, RSIN: 8151.23.954.

¹ Overzicht activiteiten/ beleid

ANBI²
Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de belasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen.

² Overzicht 2022, 2023 en 2024

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer, Nederland

Bankgegevens
NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer, Nederland