Financiën

Korte toelichting bij financieel jaarverslag 2017

De inkomsten hebben in 2017 in het totaal 6322,59 euro bedragen, waarvan 2610,00 door particulieren en 3702,37 euro door instellingen als diaconieën, acties, collectes e.d.

Een aparte vermelding daarbij verdient de subsidie van de ZZg, onze belangrijkste sponsor, die een bedrag stortte van 10.200,00 euro. Dit bedrag is hun deel in de totale kosten van de actie ‘De laatste slag’, welke de gehele afbouw van de school behelst, alsmede de extra kosten voor de salarissen en studiekosten voor de kleuterschool onderwijzers. (zie hiervoor het jaarverslag 2017).

Hiermee komen de totale inkomsten in 2017 op 6322,59 euro. Met het saldo over 2016, bedraagt het grand-totaal over 2017dus 17.577,26 euro.

Bij de uitgaven valt de post van 3.870,00 euro op. Deze is bestemt voor de weer indiensttreding van de kleuterschoolonderwijzers. Het resterende saldo wordt gereserveerd voor actie ‘De laatste slag’ in 2018. Zie hiervoor het Jaarverslag 2017.

Financieel Overzicht 2017 rekening courant Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten                     €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2016 1.064,87   Diverse Bankkosten 150,55
      Storting naar ZZG / Kilangala Miss. 3.870,00
Giften Particulieren 2.610,00      
Giften Instellingen, Diaconieën 3.702,39      
Storting ZZG 10.200,00      
         
Aanvulling Spaarrekening 0,00   Saldo per 31-12-2017 13.406,71
  +————-     +————-
Totaal 17.577,26   Totaal 17.577,26
 
Financieel Overzicht 2017 bedrijfsspaarrekening Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 0,24      
Rente over 2016 8,21      
Rente over 2017 0,01   Saldo per 31-12-2014 8,46
  +————-     +————-
Totaal 8,46   Totaal 8,46

 

 


 

 

Financieel Overzicht 2014 rekening courant Stichting ProTanZ
Goedgekeurd tijdens bestuursvergadering 5 maart 2015 te Wormer
         
Ontvangsten                     €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 6.690,14   Diverse Bankkosten 249,24
      Storting naar ZZG ter verdubbeling 12.500,00
        Kilangala Miss. Kleutersc 11022014 2.500,00
Giften Particulieren 3.078,00   Reis Tanzania 2013 1.201,46
Giften Instellingen, Diaconieën 6.488,57   Klg. Mss. Kleuterschool 25042014 2.500,00
Storting ZZG [verdubbeld bedrag] 27.500,00   Klg. Mss. Invest. Lgr.sch. 03062014 22.500,00
Inkomsten Springkussenfeest 4.216,78   Kilangala Miss. Opleiding Meesters 800
Aanvulling Spaarrekening 4.057,00   Kosten Springkussenfeest 1.944,68
Voorschot 1.500,00   Voorschot terugbetaling 1.500,00
  +————-     +————-
      Saldo per 31-12-2014 7.835,11
Totaal 53.530,49   Totaal 53.530,49
 
Financieel Overzicht 2014 bedrijfsspaarrekening Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 4.487,84   Storting naar Rekeningcourant 4.057,00
Rente over 2014 15,47      
      Saldo per 31-12-2014 446,31
  +————-     +————-
Totaal 4.503,31   Totaal 4.503,31

 

 


 

 

Financieel Overzicht 2013 rekening courant Stichting Protanz      
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31122012 7.126,49   Diverse bankkosten 265,73
      Storting naar ZZG 15.000,00
Giften particulieren 3.473,50   Kilangala Mission 15-01-2013 4.000,00
Giften Diakonien etc 7.222,42   Voortgang Project reis Tanzania 1.700,00
Storting van ZZG 25.000,00   Kilangala Mission 25-02-2013 1.000,00
Aanvulling  van spr.rekening 15.000,00   Kilangala Mission 28-02-2013 2.000,00
Aanvulling  van spr.rekening 6.000,00   Kilangala Mission 10-05-2013 30.000,00
Diversen 2.204,68   Diversen 1.371,22
      Storting naar Spr.rekg. 4.000,00
  +————-     +————-
      Saldo per 31-12-2013 6.690,14
Totaal 66.027,09   Totaal 66.027,09
         
Financieel overzicht 2013 bedrijfsspaarrekening Stichting Protanz      
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2012 21.401,20   Storting naar rekening crt. 2.000,00
Rente over 2013 86,64   Storting naar rekening crt. 15.000,00
Storting van Rcrt 4.000,00   Storting naar rekening crt. 4.000,00
         
      Saldo per 31-12-2013 4.487,84
  +————-     +————-
Totaal  25.487,84   Totaal  25.487,84

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *