Onze Sponsoren

Sponsoren

Iedere sponsor of donateur of gulle gever – groot of klein- is van groot belang voor de stichting ProTanz, maar onderstaande instellingen hebben ProTanz vanaf de oprichting financieel ondersteund en in raad & daad bijgestaan. Daarvoor onze grote dank!

 
Belangrijke sponsoren sinds de oprichting van ProTanz 
  • ZZG, Zeist: verdubbelt tot een zeker bedrag de giften van andere donoren. Bemoediging, coaching en advies vanaf het eerste idee.
  • Diakonie Protestantse Gemeente Wormer: vanaf ons prilste begin steun en toeverlaat. 
  • PChulpFriesland, ondersteunt en host nu ook onze site: www.protanz.nl
Sponsoren in 2013
Aan onderstaande lijst is de grootst mogelijke zorg verleend. Toch kunnen er fouten in geslopen zijn of kunnen er wellicht donoren over het hoofd gezien zijn. Bij voorbaat excuses. Wilt u even een berichtje sturen?
De donoren worden maar een keer genoemd, ook al hebben zij verschillende malen een bedrag gestort.
Het kan zijn dat u liever niet met name genoemd wil worden of juist wel het bedrag van uw gift hebben vermeld, laat het ons weten .
Het totaal van de ontvangen giften 2013 wordt vermeld zodra de jaarrekening 2013 is goedgekeurd. Van de jaarrekening zal elders op de Site een overzicht verschijnen, o.a. bij het kopje ANBI.
Een overzicht van de sponsoren uit vorige jaren zal zo spoedig mogelijk volgen.
 
Donaties particulieren:
H. Hartman, Wormer 
E. Kuiper, Wormer
J. Battem-Dekker, Wormer
E. Dapper-Deyle, Wormer
H. Dijkstra-Seinen, Wormer
J. Klaver, Wormer
 
Giften Particulieren:
‘Ouwe Sok’
fam. F. Gaastra
J. en E. vd Kuur
A. Bokma
G. van Buiten
Y.D van de Brug-Hendricks
C.J. Oosterhoff
J. Hoekstra
T.D. Mulder [ 1-1-2014]
 
Giften\Acties ter gelegenheid van een gebeurtenis
Huwelijksvoltrekking Dondorp, Bolsward
Kaartenacties-verkoop, Wormer
Verkoop Jam, Besjes, vd Kuur, Lollum
70st verjaardagsviering H. Hendricks
Bloemstukjesverkoop door Dames, Lollum
Rommelmarktdames Rinnie en Alie, Lollum
 
Giften van Particulieren ter dekking van speciale onkosten
kosten tbv fondswerving, film en drukwerk, H.H.
directe ondersteuning begroting kleuterschool 2013, H.H
 
Giften\ Donaties Instellingen 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Wormerveer
Diaconie van de Protestantse Gemeente Wormer 
ZZG, Zeist
Stichting Osira, St Jacob, [ thans Amstelring], Amsterdam
Diaconie Gereformeerde Kerk, Lollum
Diaconie Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (VGH), Hilversum 
Stichting Christelijke Jeugdhulp, Leiden

Kroniek

Kroniek, eerste opzet [moet nog uitgebreid en verbeterd worden ]

van heden naar verleden 

KILANGALA , TANZANIA 

2014, februari/maart: bouw voltooid dubbellokaal voor klas 3 en 4 lagere school.

2014, februari/maart: start klas 3 met de derde officiële overheidsleerkracht.

2014, februari : 2e schoolmeestershuis voltooid.

2013, juli 18, officiële. feestelijke, overdracht ‘Ineke Alberda” Scholen aan de Tanzaniaanse Overheid op de Tanzaniaanse onafhankelijkheidsdag.

2013, mei: opdracht tot bouw van dubbellokaal, klas 3 en 4, 2e schoolmeestershuis door VTC 

2013, februari 27: start van de ‘Ineke Alberda’ lagere school met 2 klassen [ klassen een en twee] met de eerste 2 officiële onderwijzers vanwege de overheid 

2013, februari: aanpassingen ‘Ineke Alberda’ kleuterschool om veertig leerlingen per jaar op te leiden die dan naar de lagere school kunnen.

2013, februari 25: opmeting van het schoolterrein; officiële overdracht terrein en gebouwen aan de overheid 

2013, februari 12: acceptatie van de school door regionale overheid Namanyere.

2011, november 21: intentie van de regionale overheid te Namanyere om te participeren in de ‘Ineke Alberda’ scholen 

2011, november, 21: symbolische transitie van de eerste kinderen die van de kleuterschool naar de lagere school gaan.

2011, november 21: opdracht 1e schoolmeestershuis.

2008- 2011, Idee, uitwerking en opdracht tot de bouw van dubbellokaal voor de nieuwe lagere school en een kantoor. Diverse contacten met de regionale overheid voor participatie in de school. 

2008, januari 19: Feestelijke opening ‘Ineke Alberda’ kleuterschool met drie klassen; keuken; toiletten.

2007, bouw van de kleuterschool met drie klassen, keuken, toiletten; ondertussen groeit de kleuterklas.

2007, januari 5: ondertekening contract tot de bouw van de kleuterschool, door VTC.

2006, november 13: na de dood van Ineke Alberda: idee en uitwerking tot de bouw van een echte kleuterschool in Kilangala

2006, maart 15: Ineke Alberda overlijdt in Sumbawanga 

2006, januari: Ineke Alberda start de kleuterklas in Kilangala