Financiën

Korte toelichting bij financieel jaarverslag 2017

De inkomsten hebben in 2017 in het totaal 6322,59 euro bedragen, waarvan 2610,00 door particulieren en 3702,37 euro door instellingen als diaconieën, acties, collectes e.d.

Een aparte vermelding daarbij verdient de subsidie van de ZZg, onze belangrijkste sponsor, die een bedrag stortte van 10.200,00 euro. Dit bedrag is hun deel in de totale kosten van de actie ‘De laatste slag’, welke de gehele afbouw van de school behelst, alsmede de extra kosten voor de salarissen en studiekosten voor de kleuterschool onderwijzers. (zie hiervoor het jaarverslag 2017).

Hiermee komen de totale inkomsten in 2017 op 6322,59 euro. Met het saldo over 2016, bedraagt het grand-totaal over 2017dus 17.577,26 euro.

Bij de uitgaven valt de post van 3.870,00 euro op. Deze is bestemt voor de weer indiensttreding van de kleuterschoolonderwijzers. Het resterende saldo wordt gereserveerd voor actie ‘De laatste slag’ in 2018. Zie hiervoor het Jaarverslag 2017.

Financieel Overzicht 2017 rekening courant Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten                     €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2016 1.064,87   Diverse Bankkosten 150,55
      Storting naar ZZG / Kilangala Miss. 3.870,00
Giften Particulieren 2.610,00      
Giften Instellingen, Diaconieën 3.702,39      
Storting ZZG 10.200,00      
         
Aanvulling Spaarrekening 0,00   Saldo per 31-12-2017 13.406,71
  +————-     +————-
Totaal 17.577,26   Totaal 17.577,26
 
Financieel Overzicht 2017 bedrijfsspaarrekening Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 0,24      
Rente over 2016 8,21      
Rente over 2017 0,01   Saldo per 31-12-2014 8,46
  +————-     +————-
Totaal 8,46   Totaal 8,46

 

 


 

 

Financieel Overzicht 2014 rekening courant Stichting ProTanZ
Goedgekeurd tijdens bestuursvergadering 5 maart 2015 te Wormer
         
Ontvangsten                     €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 6.690,14   Diverse Bankkosten 249,24
      Storting naar ZZG ter verdubbeling 12.500,00
        Kilangala Miss. Kleutersc 11022014 2.500,00
Giften Particulieren 3.078,00   Reis Tanzania 2013 1.201,46
Giften Instellingen, Diaconieën 6.488,57   Klg. Mss. Kleuterschool 25042014 2.500,00
Storting ZZG [verdubbeld bedrag] 27.500,00   Klg. Mss. Invest. Lgr.sch. 03062014 22.500,00
Inkomsten Springkussenfeest 4.216,78   Kilangala Miss. Opleiding Meesters 800
Aanvulling Spaarrekening 4.057,00   Kosten Springkussenfeest 1.944,68
Voorschot 1.500,00   Voorschot terugbetaling 1.500,00
  +————-     +————-
      Saldo per 31-12-2014 7.835,11
Totaal 53.530,49   Totaal 53.530,49
 
Financieel Overzicht 2014 bedrijfsspaarrekening Stichting ProTanZ
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2013 4.487,84   Storting naar Rekeningcourant 4.057,00
Rente over 2014 15,47      
      Saldo per 31-12-2014 446,31
  +————-     +————-
Totaal 4.503,31   Totaal 4.503,31

 

 


 

 

Financieel Overzicht 2013 rekening courant Stichting Protanz      
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31122012 7.126,49   Diverse bankkosten 265,73
      Storting naar ZZG 15.000,00
Giften particulieren 3.473,50   Kilangala Mission 15-01-2013 4.000,00
Giften Diakonien etc 7.222,42   Voortgang Project reis Tanzania 1.700,00
Storting van ZZG 25.000,00   Kilangala Mission 25-02-2013 1.000,00
Aanvulling  van spr.rekening 15.000,00   Kilangala Mission 28-02-2013 2.000,00
Aanvulling  van spr.rekening 6.000,00   Kilangala Mission 10-05-2013 30.000,00
Diversen 2.204,68   Diversen 1.371,22
      Storting naar Spr.rekg. 4.000,00
  +————-     +————-
      Saldo per 31-12-2013 6.690,14
Totaal 66.027,09   Totaal 66.027,09
         
Financieel overzicht 2013 bedrijfsspaarrekening Stichting Protanz      
         
Ontvangsten  €   Uitgaven  €
         
Saldo RABO per 31-12-2012 21.401,20   Storting naar rekening crt. 2.000,00
Rente over 2013 86,64   Storting naar rekening crt. 15.000,00
Storting van Rcrt 4.000,00   Storting naar rekening crt. 4.000,00
         
      Saldo per 31-12-2013 4.487,84
  +————-     +————-
Totaal  25.487,84   Totaal  25.487,84

 

Bestuur

Bestuur van ProTanz op 29 november 2013 

 

Linksboven: Herman Hendricks, coördinator; boven-midden: Jan  Hoekstra, voorzitter; rechts-boven: Hans Oosterhoff, penningmeester;

zittend links: Gerda Bak, secretaresse; zittend rechts: Nelleke Nieuwenhuis, algemeen lid.

============================= 

Gerda Bak, secretaresse

 Ik ben Gerda Bak en sinds de oprichting van Stichting ProTanZ,  secretaresse van de stichting.

 Herman en Ineke, hebben mij gevraagd in 2004 om deze taak op mij te nemen en ik doe dit met veel plezier en ben er trots op dat we met elkaar al zoveel bereikt hebben.

 Verder vind ik het heel erg belangrijk dat de kinderen in Kilangala goed onderwijs krijgen.

 Om zo hun toekomst zeker te stellen.

 Gerda Bak-Battem

————————————————-

Hans Oosterhoff, Penningmeester

Ik ben Hans Oosterhoff.

Toen ik een aantal jaren geleden gevraagd werd of ik er iets voor voelde om de financiën van de Stichting Protanz wilde doen, heb ik niet lang geaarzeld.

Na de doelstelling van de stichting te hebben gelezen werd mij duidelijk dat hiermee een goede zaak werd gediend. 

In de praktijk bleek ook duidelijk dat het de kinderen in Kilangala inmiddels zeer goed gaat. Maar wij zijn er nog lang niet. Hans Oosterhoff

——————————————————- 

Ik ben Nelleke Nieuwenhuis.

 Via via kwam ik in contact met Herman Hendricks. Ik had nl. gehoord en gelezen over de school in Kilangala, over ProTanZ over Ineke….Na onze kennismaking en daarna het bespreken van mijn vraag om een aantal maanden de school en ProTanZ te mogen ondersteunen in Tanzania kreeg ik groen licht om af te reizen naar Kilangala!  Het was een geweldige ervaring om daar te mogen wonen en werken. Te merken wat de school betekent voor de gemeenschap. Na mijn verblijf in Tanzania ben ik gevraagd om in het bestuur van ProTanz te komen. Natuurlijk met veel plezier. Het is goed om te zien wat voor geweldige ontwikkelingen er de laatste tijd zijn geweest en om dat op de voet te mogen volgen, is natuurlijk geweldig.

 

Nelleke Nieuwenhuis

 ————–

Ik ben Herman Hendricks. Samen met mijn vrouw Ineke Alberda ben ik in 2005 naar Kilangala in Tanzania gegaan. De kinderen daar hadden totaal geen onderwijs en Ineke is begonnen les te geven . Na haar dood in maart 2006 kon er met hulp van het bestuur van ProTanz in en overleg met het management in Kilangala en de plaatselijke bevolking een prachtige kleuterschool gebouwd worden. In januari 2008 is de kleuterschool open gegaan. de school voorzag in een grote behoefte. Al snel kwam  de vraag naar een lagere school. In februari 2013  zijn de eerste 2 klassen van de lagere school begonnen. Ieder jaar komt er een klas en een onderwijzer bij. Het mooie is dat de regionale overheid in de scholen is gaan participeren. De overheid exploiteert nu al geheel de lagere school en vanaf 2016 ook de kleuterschool. Wij bouwen de lokalen. 

Het is geweldig mee te mogen maken hoe daar in Kilangala  zo’n mooi onderwijsproject wordt gerealiseerd. Het is ook geweldig dat de scholen de naam van mijn vrouw blijven dragen. 

Binnen het bestuur vervul ik de functie van coördinator. Ik coördineer de ontwikkeling van het scholenproject in Tanzania en vertegenwoordig het bestuur van ProTanz bij andere instellingen. 

Herman Hendricks  

Onze Sponsoren

Sponsoren

Iedere sponsor of donateur of gulle gever – groot of klein- is van groot belang voor de stichting ProTanz, maar onderstaande instellingen hebben ProTanz vanaf de oprichting financieel ondersteund en in raad & daad bijgestaan. Daarvoor onze grote dank!

 
Belangrijke sponsoren sinds de oprichting van ProTanz 
  • ZZG, Zeist: verdubbelt tot een zeker bedrag de giften van andere donoren. Bemoediging, coaching en advies vanaf het eerste idee.
  • Diakonie Protestantse Gemeente Wormer: vanaf ons prilste begin steun en toeverlaat. 
  • PChulpFriesland, ondersteunt en host nu ook onze site: www.protanz.nl
Sponsoren in 2013
Aan onderstaande lijst is de grootst mogelijke zorg verleend. Toch kunnen er fouten in geslopen zijn of kunnen er wellicht donoren over het hoofd gezien zijn. Bij voorbaat excuses. Wilt u even een berichtje sturen?
De donoren worden maar een keer genoemd, ook al hebben zij verschillende malen een bedrag gestort.
Het kan zijn dat u liever niet met name genoemd wil worden of juist wel het bedrag van uw gift hebben vermeld, laat het ons weten .
Het totaal van de ontvangen giften 2013 wordt vermeld zodra de jaarrekening 2013 is goedgekeurd. Van de jaarrekening zal elders op de Site een overzicht verschijnen, o.a. bij het kopje ANBI.
Een overzicht van de sponsoren uit vorige jaren zal zo spoedig mogelijk volgen.
 
Donaties particulieren:
H. Hartman, Wormer 
E. Kuiper, Wormer
J. Battem-Dekker, Wormer
E. Dapper-Deyle, Wormer
H. Dijkstra-Seinen, Wormer
J. Klaver, Wormer
 
Giften Particulieren:
‘Ouwe Sok’
fam. F. Gaastra
J. en E. vd Kuur
A. Bokma
G. van Buiten
Y.D van de Brug-Hendricks
C.J. Oosterhoff
J. Hoekstra
T.D. Mulder [ 1-1-2014]
 
Giften\Acties ter gelegenheid van een gebeurtenis
Huwelijksvoltrekking Dondorp, Bolsward
Kaartenacties-verkoop, Wormer
Verkoop Jam, Besjes, vd Kuur, Lollum
70st verjaardagsviering H. Hendricks
Bloemstukjesverkoop door Dames, Lollum
Rommelmarktdames Rinnie en Alie, Lollum
 
Giften van Particulieren ter dekking van speciale onkosten
kosten tbv fondswerving, film en drukwerk, H.H.
directe ondersteuning begroting kleuterschool 2013, H.H
 
Giften\ Donaties Instellingen 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Wormerveer
Diaconie van de Protestantse Gemeente Wormer 
ZZG, Zeist
Stichting Osira, St Jacob, [ thans Amstelring], Amsterdam
Diaconie Gereformeerde Kerk, Lollum
Diaconie Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (VGH), Hilversum 
Stichting Christelijke Jeugdhulp, Leiden

Kroniek

Kroniek, eerste opzet [moet nog uitgebreid en verbeterd worden ]

van heden naar verleden 

KILANGALA , TANZANIA 

2014, februari/maart: bouw voltooid dubbellokaal voor klas 3 en 4 lagere school.

2014, februari/maart: start klas 3 met de derde officiële overheidsleerkracht.

2014, februari : 2e schoolmeestershuis voltooid.

2013, juli 18, officiële. feestelijke, overdracht ‘Ineke Alberda” Scholen aan de Tanzaniaanse Overheid op de Tanzaniaanse onafhankelijkheidsdag.

2013, mei: opdracht tot bouw van dubbellokaal, klas 3 en 4, 2e schoolmeestershuis door VTC 

2013, februari 27: start van de ‘Ineke Alberda’ lagere school met 2 klassen [ klassen een en twee] met de eerste 2 officiële onderwijzers vanwege de overheid 

2013, februari: aanpassingen ‘Ineke Alberda’ kleuterschool om veertig leerlingen per jaar op te leiden die dan naar de lagere school kunnen.

2013, februari 25: opmeting van het schoolterrein; officiële overdracht terrein en gebouwen aan de overheid 

2013, februari 12: acceptatie van de school door regionale overheid Namanyere.

2011, november 21: intentie van de regionale overheid te Namanyere om te participeren in de ‘Ineke Alberda’ scholen 

2011, november, 21: symbolische transitie van de eerste kinderen die van de kleuterschool naar de lagere school gaan.

2011, november 21: opdracht 1e schoolmeestershuis.

2008- 2011, Idee, uitwerking en opdracht tot de bouw van dubbellokaal voor de nieuwe lagere school en een kantoor. Diverse contacten met de regionale overheid voor participatie in de school. 

2008, januari 19: Feestelijke opening ‘Ineke Alberda’ kleuterschool met drie klassen; keuken; toiletten.

2007, bouw van de kleuterschool met drie klassen, keuken, toiletten; ondertussen groeit de kleuterklas.

2007, januari 5: ondertekening contract tot de bouw van de kleuterschool, door VTC.

2006, november 13: na de dood van Ineke Alberda: idee en uitwerking tot de bouw van een echte kleuterschool in Kilangala

2006, maart 15: Ineke Alberda overlijdt in Sumbawanga 

2006, januari: Ineke Alberda start de kleuterklas in Kilangala