Blueprint voor jaarverslag 2014

Blueprint, Bruidsschat

Behoort bij jaarverslag 2014, Stichting ProTanZ

Tijdens mijn verblijf in maart 2014 in Tanzania, bleek er behoefte, zowel bij de autoriteiten, de missieleiding, schoolleiding als bij mijzelf, aan duidelijkheid te bestaan over een aantal zaken.

  1. Wat is er precies van ProTanz te verwachten aan investeringen en wat ook niet?
  2. De situatie, invulling en bestemming van de terreinen en de gebouwen?
  3. Wat is het tijdspad, wanneer komt er een einde aan onze bemoeienissen?

Ad 1. Er is een lijst opgesteld die als een soort ‘Bruidsschat’ kan worden gezien van wat ProTanz al in de loop van de jaren al geïnvesteerd heeft en wat er nog te verwachten is en wat niet meer. Dit ook om al te overspannen verwachtingen te voorkomen.

Ad 2. Er is een plattegrond getekend met daarop de situatie van de bestaande gebouwen en de plaatsing van de toekomstige gebouwen alsmede de bestemming van de akkers, terreinen en velden.

Ad 3. Er is een tijdspad opgesteld met daarin een overzicht van de bouw-data en een planning van de nog te realiseren bebouwing in de toekomst, eindigend in 2020.

Dit geheel gaat als ‘Blueprint’ door het leven. Uiteindelijk zijn deze documenten met algehele instemming aanvaard door alle betrokken instanties zodat er nu minder kans is op verwarring.

De Bruidsschat: het totaal aan investeringen door ProTanz

00

Terreinen, Gronden, Velden 4,35HA

 

 

 

Bouwterrein voor schoolgebouwen en pleinen

Grote schoolakker, ontgonnen, bezaaid t.b.v. extra voeding

Aanleg speel-, sportvelden, egalisering

2007/10

2008

2015/20

 

10

Kleuterschool, Keuken, Toiletten

 

 

 

Gebouw met 4 klassen, kantoor, meubilair

Gebouw keuken, inrichting; toiletten, wateraansluiting

4 onderwijzers, opleiding; kokkin; tot en met 2015

Exploitatie tot en met 2015

Aansluiting elektra

2008

2008

2008

2008

2014/15

 

20

Lagere School van totaal 10 Units

 

 

 

2x Latrinegebouwen voorzien van wateraansluiting

Vlagmemorial

Uitbreiding 1, units 1,2, 3, inclusief meubilair

Uitbreiding 2, units 4, 5, inclusief meubilair

Uitbreiding 3, units 6,7

Uitbreiding 4, units 8,9, 10

Aansluiting elektra

2014

2013

2010

2014

2015/16

2016/20

2014/15

 

30

7x Staffhouses met binnenplaats

 

 

 

Bouw staffhouse 1

Bouw staffhouse 2

Bouw dubbel staffhouse 3, 4

Bouw triple staffhouses 5, 6, 7

Aansluiting elektra

2009

2013

2014/15

2016/20

2014/15

 

 

Segmenten van de bouw

Toelichting: het geheel van de Bruidsschat of het totaal aan investeringen dat ProTanz t.b.v. van de ‘Ineke Alberda Scholen’ doet, omvat, zoals uit bovenstaande tabel mag blijken, een viertal segmenten:

  • De terreinen,
  • De kleuterschool en toebehoren,
  • De lagere school en toebehoren,
  • De 7 staffhouses of woonhuizen voor de leerkrachten die door de overheid zijn of worden aangesteld.

Bouwwijze lagere school

Wat betreft de Lagere School. In tegenstelling tot de kleuterschool die uitéén gebouw bestaat, wordt de lagere school in gedeelten gebouwd in een aantal uitbreidingen. Zie de tabel boven.
Een lagere school in Tanzania bestaat uit 7 klassen. Iedere school moet bovendien een magazijn hebben en een kantoor voor de directeur en een kantoor de onderwijzers.
In totaal bestaat de lagere school dus uit 10 units. Units kunnen gebruikt worden voor 7x klaslokaal, 2x kantoor (directeur en onderwijzers) en 1x opslagplaats/magazijn.
Vaak worden de units als een dubbele eenheid gebouwd uit kostenoverwegingen. Dit is bv bij de eerste uitbreiding: deze bestaat uit een dubbel klaslokaal (klassen 1,2) + enkele unit, nu gebruikt als kantoor. Ook de 2e uitbreiding bestaat uit een dubbel klaslokaal (Klassen 3,4).

Uitbreiding 2015, 2016, uitbreiding 3 

De 3e uitbreiding (2015) zal ook uit een dubbele unit bestaan, waarschijnlijk bestemd voor klas 5 en 6 of klas 5 en een kantoor.

De laatste uitbreiding bestaat uit triple units (te bouwen vanaf 2016-2020).

Staffhouses

In Tanzania is het ook verplicht om naast de schoolgebouwen zorg te dragen voor de huizen van de onderwijzers.
In totaal moeten er dus 7 huizen komen, waarvan nu 4 klaar zijn.
De laatste 3 woonhuizen zullen ook als een triple-unit gebouwd worden, tussen 2016 en 2020.