Zevende brief

lieve mensen, dit bericht had eigenlijk nog in Tanzania geschreven moeten worden, maar ja, toen deed het internet het daar niet zo goed en daarom schrijf ik het nu maar zo’n anderhalve maand later vanuit Nederland om u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te brengen en daarmee ook de mededelingen over mijn reis af te sluiten.

donderdag , de dag voor ik met Mozes zal vertrekken naar Dar Es Salaam teneinde zondag op het vliegtuig te stappen ben ik nog bezig met de begrotingen. en wie komt daar langs laat in de middag ? het schoolhoofd uit Kipande die naar Namanyere geweest is en hij heeft een nieuwe onderwijzer bij zich. het is een jonge man. zijn naam ben ik in de gauwigheid vergeten. ik heb hem maar even kunnen spreken . maar dat doet er ook niet toe. belangrijk is dat er nu inmiddels twee onderwijzers zijn . er kunnen nu twee klassen van start gaan. [ook de klas die vorig jaar eigenlijk al in Kilangala zou beginnen . die kinderen moesten bij gebrek aan een onderwijzer toch nog naar de eerste klas van de lagere school in Kipande gaan maar kunnen dus nu vanaf de 2e klas de ‘Ineke Alberda’ lagere school bezoeken] . belangrijk is vooral dat de overheid zich aan haar beloften blijkt te houden . ik ben erg dankbaar voor wat er allemaal tijdens deze reis is gebeurd.

het belangrijkste van alles is dat de Ineke Alberda lagere school van start is gegaan . naast de reeds bestaande en goed draaiend kleuterschool is nu ook de lagere school definitief geopend en wel met 2 onderwijzers in 2 klassen. Met de daadwerkelijke participatie van de overheid in het scholenproject blijkt zij een betrouwbare partner te zijn .

hiermee zijn de scholen is een nieuwe onomkeerbare fase gekomen:
de lagere school zal verder groeien tot een normale overheidsschool met 7 klassen.
de overheid financiert de onderwijzers en neemt de exploitatie van de gebouwen over.
dit geldt vanaf nu voor de lagere school en vanaf 2016 ook voor de kleuterschool .
na 2016 is de exploitatie van de gehele school in de handen van de overheid.

de beide scholen zullen de naam ‘Ineke Alberda’ dragen . deze naam is niet alleen bedoeld als een memorial maar is tevens de intentie voor goed onderwijs. de school zal in de regio een voorbeeldfunctie vervullen.

van onze kant betekent dit dat wij de nieuwbouw zullen financieren. dwz, naast wat er reeds al is, in het totaal nog 5 klassen, 1 kantoortje, 7 huizen , school- en kantoormeubilair [ niet de leermiddelen, die komen voor rekening van de overheid ], een toiletblok met 12 latrines , egalisatie van de grond, speeltoestellen, nog 2 jaar de exploitatie van de kleuterschool en enkele andere bijkomende kosten . dat betekent met elkaar toch nog een bedrag van tegen de 150.000,00 euro.

dat laatste brengt mij meteen weer met beide benen op de grond en hier terug in Nederland . dat is een enorm bedrag. ik schrik er iedere keer weer van . gelukkig hoeven wij dit niet in een keer op te hoesten. de school is vanaf haar ontstaan een ‘groei’school geweest . dus ieder jaar een gedeelte te financieren en daarmee te bouwen. zo is de kleuterschool verwezenlijkt, de keuken en toilettengroep voor de kleuters; is het huidige schoolterrein van 4,35 hectare verworven; de schoolakker ontgonnen; zijn 3 klassen van de lagere school gerealiseerd [waarvan nu een als kantoor voor de onderwijzers wordt gebruikt]; is een schoolmeestershuis in aanbouw en reeds gefinancierd. en dat alles in 6 jaar tijd .

alle reden dus om zonder slapeloze nachten naar de toekomst te kijken . en en dat bleek ook na mijn terugkomst in Nederland . na indiening van onze plannen en budgetten heeft de ZZG uit Zeist een uit eerdere acties verkregen bedrag van 15000 euro verdubbeld tot 30.000 euro. dat betekent dat wij onze plannen voor dit jaar kunnen beginnen te financieren.

voor dit jaar [2013] willen wij proberen te realiseren :
een dubbel schoollokaal
een toiletblok van 12 klassieke latrines
1 schoolmeestershuis, zo mogelijk een 2e .

de ZZG heeft ons trouwens vanaf het begin van het vertrek van Ineke en mij naar Tanzania met raad en daad terzijde gestaan . dat neemt natuurlijk niet weg dat wij ook al de andere sponsors ontzettend dankbaar zijn die ons geholpen hebben en ons nog steeds helpen .

dit is de afsluiting van de rondschrijfbrieven over mijn laatste reis naar Tanzania. naast de kleuterschool draait nu ook de lagere school . geweldig, maar we hebben uw steun in alle opzichten nog nodig voor het project over een aantal jaren helemaal klaar zal zijn. en het is een geweldig project : onderwijs in een van de armste gebieden in Tanzania . de vlag wappert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *