Website offline wegens brand in datacenter

Gelukkig , we kunnen vanaf vandaag 6 juni 2013 weer op de site. Helaas is de oude site door een storing verloren gegaan. Veel data zijn we helaas blijvend kwijtgeraakt. Gelukkig helpt www.pchulpfriesland.nl ons belangeloos een nieuwe site te ontwerpen. Hartelijk dank daarvoor! We hopen dat www.protanz.nl gauw weer beschikbaar is.

het laatste nieuws is dat een nieuw dubbel klaslokaal voor de lagere school in Kilangala in aanbouw is. Ook is de fundatie gelegd voor een nieuw schoolmeerstershuis en een toilettenblok. van de laatste geldovermaking worden nu alle bouwmaterialen gekocht zodat die in voorraad zijn en dus niet onderhevig aan inflatie.

sinds februari 2013 draait nu, naast de kleuterschool, de lagere school in Kilangala met 2 klassen en 2 onderwijzers. de onderwijzers zijn door de overheid aangesteld en worden door haar betaald. De ‘ Ineke Alberda’ scholen zijn dus in de transitie van een particuliere naar een overheidsschool.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *