Nieuwe activiteiten!

Vandaag ga ik weer naar Kilanga.

Allereerst voor mijzelf. Ik wil daar, op die plek waar Ineke overleden is, mij opnieuw bezinnen. Gelukkig gaan mijn kinderen mee. Hoe lang we er blijven hangt af van de omstandigheden. Ook willen Katerine en ik nog op Safari gaan. Maar los van dit alles is er nog ander nieuws:

Mozes, de manager van de Kilangala Missie, is in september in Nederland geweest en hij heeft ook bij mij gelogeerd. We hebben in principe afgesproken dat ik ieder jaar enkele maanden naar Tanzania kom om aandacht te besteden aan de projecten die Ineke en ik hebben opgezet.

Belangrijk in de educatieve sector is het verder ontwikkelen van de kleuterschool, lesmateriaal aan de Godsdiensleraren. Wat ook een heel belangrijk punt wordt is heel concreet de watervoorziening: het exploiteren van een nieuwe waterbron.

En nu het grote nieuws: de PKN gemeente te Wormer zal iedere 3e zondag voor dit waterproject collecteren. Geweldig: wat fijn dat we op die manier door kunnen gaan! Ik hoop u spoedig weer te kunnen berichten, maar dan ter plekke vanuit Tanzania.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *