Bestuur

Geschreven door Herman Hendricks op .


Bestuur van ProTanz op 29 november 2013 

 

Linksboven: Herman Hendricks, coördinator; boven-midden: Jan  Hoekstra, voorzitter; rechts-boven: Hans Oosterhoff, penningmeester;

zittend links: Gerda Bak, secretaresse; zittend rechts: Nelleke Nieuwenhuis, algemeen lid.

============================= 

Gerda Bak, secretaresse

 Ik ben Gerda Bak en sinds de oprichting van Stichting ProTanZ,  secretaresse van de stichting.

 Herman en Ineke, hebben mij gevraagd in 2004 om deze taak op mij te nemen en ik doe dit met veel plezier en ben er trots op dat we met elkaar al zoveel bereikt hebben.

 Verder vind ik het heel erg belangrijk dat de kinderen in Kilangala goed onderwijs krijgen.

 Om zo hun toekomst zeker te stellen.

 Gerda Bak-Battem

-------------------------------------------------

Hans Oosterhoff, Penningmeester

Ik ben Hans Oosterhoff.

Toen ik een aantal jaren geleden gevraagd werd of ik er iets voor voelde om de financiën van de Stichting Protanz wilde doen, heb ik niet lang geaarzeld.

Na de doelstelling van de stichting te hebben gelezen werd mij duidelijk dat hiermee een goede zaak werd gediend. 

In de praktijk bleek ook duidelijk dat het de kinderen in Kilangala inmiddels zeer goed gaat. Maar wij zijn er nog lang niet. Hans Oosterhoff

------------------------------------------------------- 

Ik ben Nelleke Nieuwenhuis.

 Via via kwam ik in contact met Herman Hendricks. Ik had nl. gehoord en gelezen over de school in Kilangala, over ProTanZ over Ineke….Na onze kennismaking en daarna het bespreken van mijn vraag om een aantal maanden de school en ProTanZ te mogen ondersteunen in Tanzania kreeg ik groen licht om af te reizen naar Kilangala!  Het was een geweldige ervaring om daar te mogen wonen en werken. Te merken wat de school betekent voor de gemeenschap. Na mijn verblijf in Tanzania ben ik gevraagd om in het bestuur van ProTanz te komen. Natuurlijk met veel plezier. Het is goed om te zien wat voor geweldige ontwikkelingen er de laatste tijd zijn geweest en om dat op de voet te mogen volgen, is natuurlijk geweldig.

 

Nelleke Nieuwenhuis

 --------------

Ik ben Herman Hendricks. Samen met mijn vrouw Ineke Alberda ben ik in 2005 naar Kilangala in Tanzania gegaan. De kinderen daar hadden totaal geen onderwijs en Ineke is begonnen les te geven . Na haar dood in maart 2006 kon er met hulp van het bestuur van ProTanz in en overleg met het management in Kilangala en de plaatselijke bevolking een prachtige kleuterschool gebouwd worden. In januari 2008 is de kleuterschool open gegaan. de school voorzag in een grote behoefte. Al snel kwam  de vraag naar een lagere school. In februari 2013  zijn de eerste 2 klassen van de lagere school begonnen. Ieder jaar komt er een klas en een onderwijzer bij. Het mooie is dat de regionale overheid in de scholen is gaan participeren. De overheid exploiteert nu al geheel de lagere school en vanaf 2016 ook de kleuterschool. Wij bouwen de lokalen. 

Het is geweldig mee te mogen maken hoe daar in Kilangala  zo'n mooi onderwijsproject wordt gerealiseerd. Het is ook geweldig dat de scholen de naam van mijn vrouw blijven dragen. 

Binnen het bestuur vervul ik de functie van coördinator. Ik coördineer de ontwikkeling van het scholenproject in Tanzania en vertegenwoordig het bestuur van ProTanz bij andere instellingen. 

Herman Hendricks