Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Gerda Bak, reis naar Tanzania

Geschreven door Herman Hendricks op .

Reis naar Tanzania –Kilangala 6 nov.-20 nov.2019

Het is prachtig om te zien wat we met stichting ProTanz en alle sponsors voor elkaar hebben gekregen.

Ik was toen ik de school zag geëmotioneerd en trots dat het is gelukt om in 13 jaar een prachtige kleuterschool en basisschool te bouwen en dat de kinderen zo blij zijn, dat is geweldig.

We werden op 13 november opgehaald op de dag dat Ineke jarig zou zijn om de school over te dragen aan de overheid bij het huis van Herman  door een erehaag van schoolkinderen die een prachtig lied zongen naar de school en feestterrein geleidt.

Wat een emotie geeft dat maar ook blijdschap dat wat Ineke is begonnen nu af is.

De reis was geweldig en het doel is bereikt.

Iedereen bedankt voor alle giften die wij mochten ontvangen.

Ik ben blij dat ik ben geweest en met eigen ogen hebt gezien dat naar school gaan voor kinderen overal in de wereld belangrijk is.

En dat het voor de kinderen in Kilangala het verschil maakt om verder te komen in hun leven en toekomst.

Gerda Bak