Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

De horizon is aangebroken

Geschreven door Herman Hendricks op .

Meer dan 13 jaar zijn wij betrokken geweest in Kilangala, Tanzania.

Wat begon als een eenvoudige kleuterklas met 16 kinderen, is in die 13 jaar uitgegroeid tot een scholencomplex bestaande uit een grote kleuterschool, een lagere school met 10 lokalen, 7 schoolmeesterhuizen, speelvelden en speeltuin, een schoolakker, toiletgebouwen en een keuken. Op de Ineke Alberda school, zitten nu zo’n 500 kinderen en dat in een gebied waar voorheen geen onderwijs was.

Vrijwel ieder jaar kwam er een gedeelte bij: een of 2 lokalen of een schoolmeesterhuis. En ieder jaar zagen we in gedachten aan de horizon de contouren opdoemen van hoe het eens zou worden.

En nu is het zover: volgende week gaan wij naar Tanzania toe en op 13 nov. [de verjaardag van Ineke] wordt de gehele school overgedragen aan de Tanzaniaanse overheid. Dan nemen zij officieel de gehele verantwoordelijkheid van de school over.

Nu ik dit schrijf begint het besef pas tot mij door te dringen dat de horizon waar wij zolang naar uitzagen eindelijk is aangebroken. De blauwdruk is realiteit geworden. Ik kan het bijna niet geloven.

Er is zoveel werk verzet door het bestuur van ProTanZ, maar wij konden het niet zonder alle hulp die wij ontvangen hebben.

Uiteraard zullen wij u van de komende gebeurtenissen verslag doen.

Namens het bestuur van ProTanZ

Herman Hendricks, coördinator