Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Een groot verlies voor ProTanZ

Geschreven door Herman Hendricks op .

Een groot verlies voor ProTanZ

Eigenlijk heel plotseling is onze penningmeester Hans Oosterhoff overleden. Hij was al een tijdje onder behandeling van diverse artsen, maar als je vroeg: hoe gaat het nu, Hans, dan wuifde hij altijd zijn kwalen weg, het ging allemaal zijn gangetje wel. Maar dan opeens is hij er niet meer: 26 juli 2019 overleed hij. Een grote schok.

Schrijnend is het ook dat hij net niet meer ons einddoel, de overdracht van de Ineke Alberda Scholen, in Kilangala, Tanzania, aan de Tanzaniaanse overheid, zal meemaken.

Wij verliezen als bestuur niet alleen een innemend mens, een trouw mens, altijd beschikbaar, maar ook een zeer kundige penningmeester, die nauwgezet onze financiën verzorgde.

Als je zo’n iemand, die altijd voor je klaarstond, er niet meer is, dan besef je pas wat een mens voor je betekent.

Wij zijn Hans zeer dankbaar voor al zijn werk dat hij voor ProTanZ deed.

Herman Hendricks, coördinator ProTanZ