Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Er gebeurt veel op de 'Ineke Alberda Scholen'

Geschreven door Herman Hendricks op .

Er gebeurt veel op de ‘Ineke Alberda Scholen’. Op de lagere school wordt ieder jaar een nieuwe klas in gebruik genomen. Dit jaar (2018) is dat klas 6 door groep 6. Volgend jaar hopen wij dat klas 7 geopend kan worden. In 2013 werd officieel klas 1 in dienst gesteld. Bij een nieuwe klas hoort ook een nieuwe leerkracht. Ook die is er dit jaar gekomen. Er zijn nu in totaal 6 leerkrachten op de lagere school, waarvan er een steeds op studie is.

leerkrachten lagere school 1
leerkrachten lagere school 1

leekrachten beide scholen
leerkrachten beide scholen

 

Op de kleuterschool is ook een nieuwe onderwijzeres gekomen . zij vervangt meester Christoffer, die elders werk heeft gevonden. De nieuwe juf bevalt goed. Zij doet ook mee aan het onderwijsprogramma dat wij voor de onderwijzers van de kleuterschool verzorgen om hun middelbare school certificaat te halen.

nieuwe onderwijzeres kleuterschool
nieuwe onderwijzeres kleuterschool


leerkrachten kleuterschool

Er wordt ook druk gebouwd. Op de laatste 3 staffhouses wordt nu het dak gelegd. Op de foto is men bezig de dakspanten aan te brengen. Als deze 3 huizen klaar zijn dan zijn alle woningen voor de leerkrachten van de lagere school voltooid.

dakspanten op huizen
dakspanten op huizen