Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Volop bezig met de actie 'De laatste slag'

Geschreven door Herman Hendricks op .

Deze week zijn we volop gestart met de actie ‘De laatste slag’. Hiermee willen we in één keer alle benodigde gelden bijeenbrengen om de ‘Ineke Alberda Scholen’ in een keer geheel te kunnen voltooien. Dit is dus meteen de laatste keer dat wij geld inzamelen voor het scholenproject in Kilangala, Tanzania.

Mocht u de ‘Ineke Alberda Scholen’ een goed hart toedragen of vindt u het gewoon een sympathiek project, dan staat het u vanzelfsprekend vrij om een bedrag te storten op onze bankrekening.

Wij verwachten dat het gehele project in 2019 voltooid zal zijn.