Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Introductie van Flip en Felice de Haan

Geschreven door Herman Hendricks op .

Flip en Felice de Haan hebben dit jaar 8 maanden in Kilangala gewoond en hebben daar voor de stichting Solko aan het landbouwproject gewerkt, maar ze hebben ook heel veel voor de school gedaan. Felice heeft op de kleuterschool geholpen (zij was oorspronkelijk onderwijzeres), Flip heeft heel voor ProTanZ betekent door allerlei organisatorisch werk voor ons te verrichten. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor.

Maar zij hebben nog een gave, namelijk dat zij graag blogs en stukjes schrijven. Nu zijn zij bereid om ook blogs en stukjes voor onze site te schrijven over de ‘Ineke Alberda Scholen’. Twee van die blogs worden er bijgaand al geplaatst, zij schreven die tijdens hun verblijf in Kilangala. Als alles goed gaat, gaan zij in december weer voor een aantal maanden naar Tanzania. We kunnen dus op deze site meer stukjes van hun verwachten.

Herman Hendricks,
Coördinator ProTanZ