Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Het triple-lokaal

Geschreven door Herman Hendricks op .

Een van de laatste telgen aan de groeidiamant is het triple-lokaal: drie klassen aaneen in een rij. Dit gebouw sluit de ‘achterwand’ van het schoolplein af. 

Op de foto zie je hoe de dakspanten op de muren worden geplaatst, een indrukwekkend gezicht. Het doet denken aan het plaatsen van de dakspanten op de kleuterschool in 2007, hetgeen er nog indrukwekkender uitzag. Op de laatste foto zie je hoe de golfplaten op het dak worden gelegd. Op vrijwel alle gebouwen in Tanzania ligt golfplaat als dakbedekking, behalve nog in heel armoedige situaties, waar nog steeds gras als dak toegepast wordt. 

De fundatie van dit gebouw is in 2016 gelegd, het dak is dus onlangs geplaatst (mei 2017).

Nu resteert nog de afwerking en het meubilair. Het ligt in de lijn van de verwachting dat het triple-lokaal in 2017 geheel klaar zal zijn.

Spanten triplelokaal 1
Spanten triple-lokaal 1
Spanten triplelokaal 2
Spanten triple-lokaal 1
Spanten kleuterlokaal in 2007
Spanten kleuterschool in 2007
Golfplaten triplelokaal
Golfplaten dak triple-lokaal