Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Groeidiamant

Geschreven door Herman Hendricks op .

Vanaf de opzet van de school met de bouw van de kleuterschool werken wij met het principe van de groeidiamant: ieder jaar komt er een stukje bij of aan:  een lokaal, een dubbel lokaal, een triple lokaal enz.. We zijn nu zelfs zo ver dat wij het einde gaan naderen, d.w.z. dat alle nodige gebouwen of klaar zijn of in aanbouw. 

Totaal aan de groeidiamant behoren:

Kleuterschool: 4 lokalen + keuken

  • Klassen 4x - gereed
  • 1 keuken - gereed

Lagere school: 10 lokalen + 7 staffhouses + 2 latrines

  • Latrines 2x - gereed
  • Kantoor 1x - gereed
  • Klassen 1 en 2 - gereed
  • Klassen 3 en 4 - gereed
  • Klassen 5 en 6 - gereed
  • Klassen 7, 8 en 9 - in aanbouw, klaar in 2017
  • Staffhouses 4x - gereed
  • Staffhouses 3x - in aanbouw, klaar waarschijnlijk 2017