Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Naar Tanzania!!

Geschreven door Herman Hendricks op .

Het is weer zover: in januari 2016 ga ik, vergezeld van een vriend, naar Kilangala in Tanzania. We blijven zo'n 5 weken aldaar. Begin 2014 ben ik er voor het laatst geweest. Helaas lukte het wegens allerlei omstandigheden in 2015 niet om daar naar toe te gaan, maar nu zit alles in de pijplijn. Tickets zijn besteld, inentingen geregeld en nog veel dingen meer.

Wat ga ik daar doen?

Allereerst natuurlijk iedereen begroeten en kijken hoe alles er gaat met de 'Ineke Alberda Scholen'. Hoe ver staan de investeringen? Kennismaken met de onderwijzers die er sinds 2014 bij gekomen zijn.

Ik heb 2 hoofddoelen:

  1. Met de overheid regelen hoe zij de onderwijzers van de kleuterschool in dienst nemen, nu zij de hele school in 2013 officieel overgenomen hebben. Onze hulp bij de exploitatie van de kleuterschool is dit jaar volgens afspraak gestopt. De exploitatie van de scholen valt nu geheel onder verantwoordelijkheid van de overheid. Wij bouwen de school volgens plan verder af.

  2. Mijn andere hoofddoel is het opstellen van een begroting van alle nog te maken kosten om de 'Ineke Alberda Scholen' in zijn geheel af te bouwen, dus uit te rekenen hoeveel gelden er nog nodig zijn om de scholen definitief aan de overheid over te dragen.

Dat laatste doel moet de basis vormen voor een plan om de volgende jaren een actie te organiseren om in een grote slag alle nog benodigde financiën bij elkaar te krijgen.

Al met al een druk programma dus. Maar wel belangrijk voor de toekomst van ProTanz. Ik houd u op de hoogte.

Herman Hendricks