Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Investering 2015: twee nieuwe lokalen

Geschreven door Herman Hendricks op .

Investering 2015 voor de ‘Ineke Alberda Scholen’ in Kilangala, Tanzania: 2 nieuwe lokalen

Het totale project

U weet dat wij als Stichting ProTanZ een kleuterschool en een lagere school in Kilangala, Tanzania bouwen. Het totale project bestaat uit een grote kleuterschool van 4 klassen en een lagere school met totaal 10 lokalen. Daarnaast komen er in totaal 7 onderwijzerswoningen, een sportveld, speelvelden en toiletten. Aan de school is een grote akker verbonden waarop de mais verbouwd wordt die gebruikt wordt voor de bijvoeding van de kinderen op de kleuterschool.

Reeds gerealiseerd

Van dit project is al een groot deel gerealiseerd:

  • De kleuterschool in 2008
  • Lagere school: 5 lokalen, resten nog 5 lokalen
  • 4 onderwijzerswoningen, resten nog 3 huizen
  • Sportveld in aanleg

Investering 2015

Dit jaar hebben wij opdracht gegeven voor de bouw en inrichting van 2 lokalen voor de lagere school: lokalen 6 en 7. De eindstand komt dan na de realisering in 2016 op 7 lokalen. Tevens hebben we dit jaar de opdracht gegeven voor de aanleg van de funderingen van de nog 3 overblijvende lokalen en huizen.

Als de 2015 investering dus in 2016 klaar is liggen de contouren van het hele complex vast in de rode grond van de Kilangalese aarde.

Wetenswaardigheden

Inmiddels heeft de overheid in juli 2013 de school officieel overgenomen. Dat betekent dat wij niet meer voor de exploitatie hoeven zorg te dragen, maar 'alleen' nog voor de hardware zorgen; dus de bouw van de huizen en klassen. De onderwijzers worden door de overheid aangesteld en alle leermiddelen worden door de overheid vergoed. De overname garandeert het voortbestaan van de school. Wij zouden nooit tot in lengte van dagen de school kunnen blijven financieren.

We hopen dat de hele school voor 2020 gereed is.

Kinderen in Kilangala

Tien jaar geleden kon er nog geen een kind in Kilangala naar school. Nu lopen er al meer dan zo’n 250 leerlingen rond. Straks krioelt het er van de kinderen.

Bijdragen

Dit alles kunnen wij doen dankzij onze sponsors. Over enkele grote sponsors zie andere bijdragen. Maar hier wil ik ook nog even de mensen bedanken die ons hebben ondersteund met hulp en giften.

Alle ondersteuning is ons dierbaar. Mocht u ons willen helpen dan kunt u een bijdrage storten op onze bankrekening:

IBAN: NL76 RABO 0115 2612 65 , t.n.v. Stichting Protanz te Wormer