Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Een nieuwe redacteur voor onze site: www.protanz.nl

Geschreven door Herman Hendricks op .

We zijn als Stichting ProTanZ erg verheugd dat Michiel de nieuwe redacteur van onze site www.protanz.nl wil worden. Tot nu toe probeerde ik de stukjes op de site te plaatsen, maar dit ging niet altijd met evenveel succes en erg traag. Ik merk ook dat Michiel handiger is en veel sneller van begrip dan ik in dit soort zaken. Michiel is de zoon van ons bestuurslid Nelleke, zo blijven de lijnen kort. Michiel, van harte welkom! 

Vanzelfsprekend blijft Tim van www.pchulpfriesland.nl , die onze site geheel belangeloos heeft ontwikkeld en nog steeds sponsort, de 'baas' over de site.