Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Even bijpraten

Geschreven door Herman Hendricks op .

Dit jaar lukt het mij hoogst waarschijnlijk niet om naar Tanzania  te gaan, maar onlangs waren enkele vrienden daar en zij hebben enkele foto's genomen  van de nieuwste ontwikkelingen. ik hoop  echt dat het mij nu lukt om de foto's op de site te krijgen. Ik heb ze verkleind tot . Een aantal foto's lukt. 

Overzicht lokalen 

 

klas 1 en 2 van de lagere school vanaf het schoolplein

 

schoolmeestershuizen, 2 klaar en 2 in aanbouw