Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Acties, Initiatieven voor ProTanz 2014

Geschreven door Herman Hendricks op .

ACTIES in 2014

Geweldig!

Twee instellingen zijn, in samenwerking met ons, bezig aan acties:

VGH, de Kapel 

De VGH, Vrijzinninge  Geloofsgemeenschap Hilversum, heeft de opbrengst van de collecten in de veertigdagentijd [de tijd voor Pasen] voor de Stichting ProTanZ bestemd.  Speciaal doel: voor iedere leerling in de nieuwe klas [met veertig kinderen] een eigen meubel.

Veertig leerlingen!  Veertig dagen!

Dat betekent: iedere dag een tafel en een stoeltje. Zal dat lukken?  We hopen op een hele goede opbrengst. Dank u wel  ‘de Kapel’.

Lollum 

In Lollum, mijn woonplaats, hebben enkele mensen het initiatief genomen om in de zomervakantie een grote actie op het kaatsveld te organiseren.  Doel is ‘Lollum op de kaart te zetten. In Lollum is geen winkel te vinden, maar wat er wel is, is een groot bedrijf, dat luchtkussens en springkussens in allerlei formaten en mogelijkheden verhuurt. Dat bedrijf heet Yats.

Het idee is nu om deze zomer [waarschijnlijk 16 of 17 augustus ] een groot springkussenfestijn voor kinderen en andere liefhebbers te organiseren.  In de zomer zijn hier namelijk in de buurt op diverse vakantiebestemmingen veel kinderen te vinden . Wij willen deze kinderen en hun ouders een heerlijke dag bezorgen!  Yatz zorgt gratis voor de springkussens . En de opbrengst is voor ProTanz.  Kom van’t zomer allemaal springen in Lollum !

 

Vermeldenswaard is ook dat wij einde 2013 een schitterende donatie kregen  van de Stichting Christelijke Jeugdhulp te Leiden.

 Ook ontving ProTanz een mooie gift van een particulier, van wie wij niet het adres kennen.

 Alle gevers en donateurs worden trouwens  op de site vermeld onder het kopje/knop ‘sponsoren’.