Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

ANBI (Agemeen Nut Beogende Instelling) Belastinginformatie

Geschreven door Herman Hendricks op .

De belastingdienst heeft de Stichting ProTanz gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. 'ANBI' Fiscaalnummer: 8151.23.954

Dat betekent dat over giften, schenkingen, donaties, legaties, enz. de schenker het gegeven bedrag kan aftrekken van de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook ProTanz zelf hoeft over de giften geen belasting te betalen.

 Medio juli 2013 ontvingen wij, evenals alle andere Anbi-Instellingen, een brief waarin de voorwaarden van de Belastingdienst voor het verkrijgen of het behouden  van een ANBI-certificaat nog eens worden verduidelijkt en aangescherpt.

Wij voldoen aan alle voorwaarden, maar de nieuwe eis is, dat de voorwaarden ook op de (verplichte) internetsite vermeld worden. Voor een deel staan de benodigde gegevens al in de headers bovenaan de site, maar niet geheel in de juiste volgorde. Helaas kan ik op dit moment niet bij de headers komen, zodat ik de nieuwe voorwaarden puntsgewijze hieronder vermeld in de volgorde zoals die in de brief vermeld staan.

De Naam van de Instelling:

Onze instelling heet Stichting ProTanZ.

Statutair gevestigd in Wormer. 

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman Hendricks en Ineke Alberda voor hun educatieve werk in Tanzania.

Akte van notariële Oprichting 11.10.2005.

KvK Friesland, inschrijving handelsregister: 18.10.2005, dossiernummer: 01110603.

Samenwerking met andere Instellingen: 

Sinds onze oprichting werken wij nauw, maar wel geheel onafhankelijk, samen met de

Trijntje Beimers Stichting en het ZZG, Zeister Zendings Genootschap

 

Het Fiscaalnummer, door belastingdienst verstrekt,  behorend bij ANBI-certificaat: 

8151.23.954 

 

De Contactgegevens:

email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.protanz.nl

Bankrekening 1152.61.265, Iban–nummer NL76RABO0115261265, t.n.v. Stichting Protanz te Wormer eventueel onder vermelding van een speciaal doel

Secretariaat

Mvr. Gerda Bak- Battem

Zaandammerstraat 40

NL-1531 DR Wormer

Adres van de Coördinator

Herman  Hendricks

Ald Haven 43

NL-8823 SR Lollum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samenstelling van het bestuur:

de heer Jan  Hoekstra, te Wormer, voorzitter

mevrouw Gerda Bak, te Wormer, secretaresse

de heer Hans Oosterhoff, te Wormer, penningmeester

mevrouw Nelleke Nieuwenhuis, te Zeist, algemeen bestuurslid

de heer Ds. Herman Hendricks, coördinator

 

Het beleidsplan [ zie ook Doelstelling]:

Ons beleid, teneinde het gestelde doel te behalen,  is vanaf het allereerste begin door de volgende overwegingen bepaald:

  • Project gericht op behoeften en noden van de locale bevolking [geen eigen hobbyisme].
  • De ontwikkeling moet vanuit de bevolking zelf aangedragen worden en daardoor herkend en noodzakelijk gevonden en dus gedragen worden.
  • Waar zit het potentieel onder de plaatselijke bevolking? Wat is hun expertise? Wat kunnen wij van hen leren?
  • Zoveel mogelijk te "afrikaniseren"; locale mensen opleiden voor belangrijke functies. [Ontwitten]
  • Giften dienen als investeringen voor het stimuleren, ontwikkelen en aanwenden van de eigen plaatselijke en regionale mogelijkheden en middelen. [De omkering van de geef-cultuur: geen liefdadigheid, sinterklaaswezen].
  • Inbedden en functioneren binnen de plaatselijke context, cultuur en ontwikkeling. [Geen kopieergedrag van Europese hoogstandjes die nauwelijks voedingsbodem hebben en daardoor niet aanslaan en ophouden zodra actie voorbij is].
  • Gericht op de participatie door de Overheid. Zoveel mogelijk de plaatselijke en regionale overheden aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Uiteindelijk dient het project onder Afrikaanse beheer te komen.
  • Een project moet eindig zijn.  

 

Het beloningsbeleid:

alle bestuursleden werken volledig om niet.

Ook worden alle onkosten zo veel als mogelijk uit eigen prive-middelen bekostigd.

 

De doelstelling:

volgens de statuten heeft de stichting ten doel 'het ondersteunen en ontwikkelen van projecten in Tanzania in de regio ten noorden van Sumbawanga en het geven van educatie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.' (Statuten,Grondslag en doel, lid 2).

In de praktijk betekende dit het het geven van educatie door de oprichting van een kleuterklas in het dorp Kilangala door Ineke Alberda en na haar dood 15 maart 2006 in samenwerking met de plaatselijke bevolking de bouw van een kleuterschool, geopend in 2008 en de bouw van een lagere school waarvan in 2013 de eerste 2 klassen geopend zijn. In juli 2013 is de exploitatie van de scholen door de regionale overheid, eerst voor de lagere school en na 2016 ook voor de kleuterschool, overgenomen.

De Stichting ProTanZ stelt zich verantwoordelijk voor de financiering van de gebouwen.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: (van heden naar verleden) KILANGALA , TANZANIA 

2014, februari/maart: bouw voltooid dubbellokaal voor klas 3 en 4 lagere school.

2014, februari/maart: start klas 3 met de derde officiële overheidsleerkracht.

2014, februari : 2e schoolmeestershuis voltooid.

2013, juli 18, officiële. feestelijke, overdracht 'Ineke Alberda" Scholen aan de Tanzaniaanse Overheid op de Tanzaniaanse onafhankelijkheidsdag.

2013, mei: opdracht tot bouw van dubbellokaal, klas 3 en 4, 2e schoolmeestershuis door VTC 

2013, februari 27: start van de 'Ineke Alberda' lagere school met 2 klassen [klassen 1 en 2] met de eerste 2 officiële onderwijzers vanwege de overheid 

2013, februari: aanpassingen 'Ineke Alberda' kleuterschool om veertig leerlingen per jaar op te leiden die dan naar de lagere school kunnen.

2013, februari 25: opmeting van het schoolterrein; officiële overdracht terrein en gebouwen aan de overheid 

2013, februari 12: acceptatie van de school door regionale overheid Namanyere.

2011, november 21: intentie van de regionale overheid te Namanyere om te participeren in de 'Ineke Alberda' scholen 

2011, november, 21: symbolische transitie van de eerste kinderen die van de kleuterschool naar de lagere school gaan.

2011, november 21: opdracht 1e schoolmeestershuis.

2008- 2011, Idee, uitwerking en opdracht tot de bouw van dubbellokaal voor de nieuwe lagere school en een kantoor. Diverse contacten met de regionale overheid voor participatie in de school. 

2008, januari 19: Feestelijke opening 'Ineke Alberda' kleuterschool met drie klassen; keuken; toiletten.

2007, bouw van de kleuterschool met drie klassen, keuken, toiletten; ondertussen groeit de kleuterklas.

2007, januari 5: ondertekening contract tot de bouw van de kleuterschool, door VTC.

2006, november 13: na de dood van Ineke Alberda: idee en uitwerking tot de bouw van een echte kleuterschool in Kilangala

2006, maart 15: Ineke Alberda overlijdt in Sumbawanga 

2006, januari: Ineke Alberda start de kleuterklas in Kilangala   

 

 een financiële verantwoording: goedgekeurd in de  bestuursvergadering februari 2013

 

Financieel Overzicht rekeningcourant Stichting Protanz 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangsten

 

 € 

 

 

Uitgaven

 

 € 

 

 

 

 

Saldo RABO per 31122012

 

               7.126,49

 

 

Diverse bankkosten

 

         265,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storting naar ZZG

 

     15.000,00

 

 

 

 

Giften particulieren

 

               3.473,50

 

 

Kilangala kleuterschool  15-01-2013

 

      4.000,00

 

 

 

 

Giften Diakonien etc

 

               7.222,42

 

 

Reis Tanzania tbv vootgang project

 

      1.700,00

 

 

 

 

Storting van ZZG

 

             25.000,00

 

 

Kilangala kleuterschool  25-02-2013

 

      1.000,00

 

 

 

 

Aanvulling  van spr.rekening

 

             15.000,00

 

 

Kilangala kleuterschool  28-02-2013

 

      2.000,00

 

 

 

 

Aanvulling  van spr.rekening

 

               6.000,00

 

 

Kilangala lagere school nieuwbouw 10-05-2013

 

     30.000,00

 

 

 

 

Diversen

 

               2.204,68

 

 

Diversen

 

      1.371,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storting naar Spr.rekg.

 

      4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo per 31-12-2013

 

      6.690,14

 

 

 

 

Totaal

 

             66.027,09

 

 

Totaal

 

     66.027,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel overzicht bedrijfsspaarekening Stichting Protanz  2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangsten

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

Saldo RABO per 31-12-2012

 

             21.401,20

 

 

Storting naar rekening crt.

 

      2.000,00

 

 

 

 

Rente over 2013

 

                    86,64

 

 

Storting naar rekening crt.

 

     15.000,00

 

 

 

 

Storting van Rcrt

 

               4.000,00

 

 

Storting naar rekening crt.

 

      4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo per 31-12-2013

 

      4.487,84

 

 

 

 

Totaal 

 

             25.487,84

 

 

Totaal 

 

     25.487,84