Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Gewoon bedankt!

Geschreven door Herman Hendricks op .

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling, genegenheid en support die we van jullie gekregen hebben tijdens de weken voorafgaande aan ons vertrek naar Tanzania. Toen we in mei van dit jaar terug kwamen van ons bezoek van drie maanden uit Tanzania en vertelden dat we waarschijnlijk voor langere tijd, de bedoeling is 3 x 1 jaar, zouden teruggaan naar de missiepost, hadden we niet verwacht dat we zoveel reacties en instemming zouden krijgen. Wat dat betreft kan ik iedereen aanraden om eens een lange reis te gaan maken.

In de maanden voor ons vertrek is er veel gebeurd. We moesten veel voor ons huis regelen. Er zijn nu mensen die op ons huis passen en onze financiën willen verzorgen, de tuin onderhouden. We hebben in verschillende plaatsen presentaties gegeven. Ook bij basisscholen in Franeker en Lollum . Wat hebben we daar zelf van mogen genieten. Vanaf 30 oktober zal deze internetsite in de 'lucht' zijn waar u speciaal ons wel en wee in Tanzania kunt volgen en waarop iedereen die dat wil ook een berichtje kan achterlaten in het gastenboek. Er is zelfs een officiële stichting opgericht [stichting ProTanZ] die ons ondersteunt en vooral ook alle financiële zaken regelt van giften en dergelijke, zodat al uw mogelijke bijdragen goed verzorgd worden. Alle financiële bijdragen die wij op onze eigen bankrekening of persoonlijk van u kregen worden naar deze stichting overgeboekt. En dan waren er ook nog de kerkdiensten van waaruit we werden 'gezonden'. Wormer, Hermans eerste gemeente; de parochies, waar Ineke dirigente was: Franeker en Workum; en Lollum, waar Herman zelf voorging, een heel speciale dienst met het muziekkorps Asaf.

Vier kerkdiensten! Het lijken de vier evangeliën wel. Maar na die vier evangeliën komt er in de bijbel een vijfde boek : de Handelingen, of te wel de praktijk! Dat geldt nu ook voor ons: de praktijk. Als u dit leest zitten wij waarschijnlijk al een tijd in Tanzania en misschien al wel op de missiepost in Kilangala zijn. Daar zullen we waarschijnlijk rond 10 november aankomen. Maar wat we zo fijn vinden is dat we uw goede wensen met ons meedragen. Dat zal ons ook steunen. Dag lieve mensen, en nogmaals hartelijk bedankt.

Ineke Alberda en Herman Hendricks