Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Nieuwe activiteiten!

Geschreven door Herman Hendricks op .

Vandaag ga ik weer naar Kilanga.

Allereerst voor mijzelf. Ik wil daar, op die plek waar Ineke overleden is, mij opnieuw bezinnen. Gelukkig gaan mijn kinderen mee. Hoe lang we er blijven hangt af van de omstandigheden. Ook willen Katerine en ik nog op Safari gaan. Maar los van dit alles is er nog ander nieuws:

Mozes, de manager van de Kilangala Missie, is in september in Nederland geweest en hij heeft ook bij mij gelogeerd. We hebben in principe afgesproken dat ik ieder jaar enkele maanden naar Tanzania kom om aandacht te besteden aan de projecten die Ineke en ik hebben opgezet.

Belangrijk in de educatieve sector is het verder ontwikkelen van de kleuterschool, lesmateriaal aan de Godsdiensleraren. Wat ook een heel belangrijk punt wordt is heel concreet de watervoorziening: het exploiteren van een nieuwe waterbron.

En nu het grote nieuws: de PKN gemeente te Wormer zal iedere 3e zondag voor dit waterproject collecteren. Geweldig: wat fijn dat we op die manier door kunnen gaan! Ik hoop u spoedig weer te kunnen berichten, maar dan ter plekke vanuit Tanzania.