Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Nieuws 4

Geschreven door Herman Hendricks op .

De laatste week in Kilanga. Vandaag over 14 dagen hoop ik weer thuis te zijn. Volgende week rijden Mozes en ik naar Dar es Salaam en de week daarop vlieg ik. De brief naar de overheid om een registratie voor de Ineke Alberda lagere school te krijgen is in concept klaar en gaat deze week de deur uit. Het moeilijkste punt in alles is dat de leraren een huis van de school krijgen. Deze week, vandaag waarschijnlijk, hoor ik de prijs. Ik ben benieuwd of alles te financieren is, juist nu overal in de wereld zo'n crisis is. Ik ben niet zo op de hooogte van het wereldnieuws (heb wel de inaugeratie van Obama gezien (maar van Nederlandse mensen uit Kipili (Bert en Marjo) hoorde ik gisteravond dat de crisis nog lang niet voorbij is. Ik heb vannacht in sumbawanga gelogeerd want ben bezig om mijn verblijfsvergunning weer te verlengen, maar alles zou vandaag klaar zijn. Tutaona: wij zullen zien.

Het plan voor de school is goed. ieder jaar levert de kleuterschool 40 leerlingen af. De oogst van dit jaar zou dan meteen door kunnen naar de eerste klas van de lagere school. Er zijn nu drie klassen in een ver gevorderd stadium, dus als ieder jaar een klas afkomt kunnen we in 7 jaar de school af hebben. De grond is gereserveerd, ook voor de huizen van de onderwijzers; het is een echt mooi complex. We kunnen echt planmatig werken, hoe bestaat het. Probleem vormt nog steeds de financiering. Thuis moet ik dus goed met mijn bestuur spreken hoe we dit gaan aanpakken en oplossen.

De kleuterschool draait inmiddels weer naar behoren. in total zitter er 100 leerlingen op. Drie ochtend klassen en een middag klas. Vorige week was er een malaria onderzoek. Van de 100 kinderen blijken er 10, dus 10 procent in meer of mindere mate malaria te hebben: zij krijgen een kuur. Het zijn natuurlijk maar momentopnamen, maar malaria is hier onder de mensen en vooral bij kinderen (hoewel dit niet een echt malaria gebied is) toch een van de belangrijkste doodsoorzaken. Preventief werken is wel van belang. De ouders zijn heel trots op de kleuterschool en de lagere school zal voor heel veel mensen een uitkomst zijn. 

Is mijn reis geslaagd? Afgezien wat de prijs van een leraarhuis zal zijn, vind ik dat we nu weten waar we aan toe zijn. Natuurlijk kan de overheid nog dwarsliggen, maar iedereen verwacht dat van die kant geen echte problemen komen. De streek van Kipande is zelf voor begrippen hier een overcrowde school; de school staat slecht bekend, ze zeggen dat de lagere school in Kilangala voor de overhei een geschenk uit de hemel is en er ligt een prachtig plan dat enorm goed op elkaar aansluit. Ik denk dus wel dat het doel van deze reis gehaald is. Ik heb de benodigde contacten gelegd, het plan is klaar.

Wat de beslissing echter zal zijn is nog wel de vraag. Het plaatje wordt in ieder geval duidelijk.