Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Verwondert u slechts...

Geschreven door Ineke Alberda op .

Ik ben verbaasd en verwonderd over de schrille tegenstellingen in dit land. Vanmiddag met een stervende man naar Kundi gereden, dwars door de velden. Aangekomen bij zijn kleine lemen hut, werd hij op een rieten mat, op de grond gelegd in de schaduw van de boom. Vol liefde omringd door zijn vrouw en kinderen. De man was zo ziek, omdat hij veel te weinig voedsel had gehad: gewoon ondervoed! De mensen zijn zo arm, wij weten niet wat het betekent om zó arm te zijn, dat je geen voedsel kunt kopen. De begrafenis zal deze week een groot feest worden waarbij kosten noch moeiten zullen worden gespaard.

Morgen zal hij in de hemel zijn...

Er is een gezegde in Nederland: verwondert u slechts! Dat doe ik! Even heb ik bij de familie gezeten en met ze gesproken. Vol overtuiging wordt er gezegd: Mungu saidi (God zal helpen). Eigenlijk wil ik heel graag helpen, maar hier sta je met lege handen, gelukkig is het geloof van deze mensen zo groot!

Toen ik terugreed naar huis, dwars door de velden en over zandwegen, werd ik overweldigd door de schitterende natuur, . Dat wij dit mogen doen, dat wij hier mogen rijden. En toch staan we met lege handen. Wij krijgen zoveel terug voor het kleine beetje dat we kunnen doen. Wij verwonderen ons elke dag.