Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Welkom op ProTanZ

Geschreven door Ineke Alberda op .

Bij toeval mochten wij van begin februari tot begin mei van dit jaar verblijven op een missiepost in het dorpje Kilangala in zuidwest Tanzania. Deze missie werkt daar d.m.v. een hospitaal, kinderhuis, timmerschool, een landbouw en veelteelt project. Drie maanden hadden we de gelegenheid om daar rond te kijken, met de plaatselijke bevolking kennis te maken, mee te helpen waar nodig - en heel, heel veel indrukken op te doen. Het leven van de mensen in Kilangala, het werk van de missie, de Afrikaanse cultuur, dat alles heeft ons hart gegrepen en wel zo dat we nu, op verzoek van de missie, voor langere tijd, daar willen en mogen wonen en werken. We gaan daar heen als missionaris echtpaar, maar in principe op geheel vrijwillige basis en op eigen kosten voor een periode van 3 jaar.

De bedoeling is dat we vooral educatief en communicatief bezig zullen zijn doormiddel van diaconaal en pastoraal werk. Dit door persoonlijke gesprekken met mensen en het opzetten van groepen op allerlei terrein. Daarbij kunt u denken aan voorlichting over aids e.d., maar ook het opzetten van gespreksgroepen, waarbij het zeker belangrijk is, om speciaal ook met vrouwen en kinderen te werken. Luisteren naar de vraag vanuit de bevolking zelf en proberen gezamenlijke antwoorden te vinden. Geen Westerse antwoorden, maar antwoorden binnen hun eigen grenzen en mogelijkheden.

Daar is vraag naar en daarin ligt ook, als mensen uit de kerk en onderwijs, onze eigen kracht en ervaring. Maar 3 jaar, dat is een hele tijd! 'Stichting ProTanZ' heeft als doel het ondersteunen en ontwikkelen van projecten in Tanzania in de provincie Ruhkwa. Via het laatste nieuws kunt u onze verrichtingen volgen en het contact met ons onderhouden. We hopen op die manier dat deze site een soort thuisbasis voor ons zal zijn. Mocht u meer voor ons willen betekenen, dan zijn donaties (Rabobank: 115261265 t.n.v. Stichting Protanz te Wormer) uiteraard van harte welkom.

Ineke Alberda en Herman Hendricks