Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Vijfde brief

Geschreven door Herman Hendricks op .

SHULE YA MSINGI INEKE ALBERDA IMEANZA
DE INEKE ALBERDA BASISSCHOOL IS BEGONNEN

Afgelopen woensdag was het dan zover: de school is geopend! Het ging niet met festiviteiten of enig vertoon gepaard, maar gewoon : laten we nu maar eens beginnen . Ik was er om 8 uur om foto's te nemen , maar dat was te laat! Ze waren al bezig te tellen en later te zingen.[ Dat hebben we de volgende ochtend ingehaald, niet nog een keer te laat.] Maar die eerste dag bleek er ook van alles niet te kloppen. Alle begin is moeilijk . Gelukkig besefte de juffrouw dat ook . Ze kon gewoon nog niet werken want de krijtjes en andere benodigdheden zaten nog achter slot een grendel. Bovendien waren er 56 kinderen . Er waren stoelen tekort . Daarom werd er klassikaal geteld en gezongen. Ze kon niets anders . Uiteindelijk is alles weer opgelost, maar was wel uitputtend, bv ondanks alle verzoeken om het schoolbord opnieuw te verven had de betrokkene dat achterwege gelaten. Opnieuw verzocht. Ook
de volgende ochtend bleek dat ondanks beloften niet gebeurd. Dat zijn momenten die slecht voor je gezondheid zijn .

Later kon de onderwijzeres weer verder. Maar er bleek nog iets aan de hand. Wij dachten dat er in totaal 50 tafeltjes en stoeltjes moesten zijn. Er waren echter veel te veel tafeltjes en veel te weinig stoeltjes gemaakt . Degene die vorig jaar teveel tafeltjes maakte dacht waarschijnlijk : laat ik dat compenseren met te weinig stoeltjes. Of omgekeerd. Er moet tenslotte evenwicht in deze wereld zijn . Er moeten dus nog extra stoeltjes bij gemaakt worden . Nu ja, alles komt goed . S'middags kwam het hoofd uit Kipande . De vlag van Tanzania moet toch eigenlijk wel gehesen worden. Tenslotte is dit nu overheidsgrond. En waar de overheid is, daar moet de vlag. De vlag zal gehesen wordenvoor ik wegga. Dit bevestigt voor mij dat het allemaal echt is nu.

Ik heb respect voor dat hoofd uit Kipande . Het is een pietje precies, maar dat is juist een verademing. Maar vooral : hij heeft hart voor de zaak. Hij bevestigde nogmaals dat hij er alles aan zal doen om deze school tot een succes te maken . Deze school moet een voorbeeld zijn voor de gehele regio. Mijn accu is nu bijna leeg. Ik ga deze brief verzenden. Zondag hoop ik over de 2e schooldag te schrijven . Morgen gaan we opnieuw met het hoofd naar Sumbawanga . De laatste spullen aanschaffen. Ook gaat Thomas mee om hout te kopen voor de meubeltjes. Volgende week om deze tijd zijn we allang op weg naar Dar Es Salaam . Ik ben Sep aan het voorbereiden voor de lange reis. Maaike, de bevriende dierenarts, heeft de laatste gegevens aan het testbureau doorgegeven., waar het bloed van Sep goed is aangekomen. Als het goed is, komt de uitslag nog op tijd om Sep ongehinderd in Nederland te krijgen.