Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Eerste brief

Geschreven door Herman Hendricks op .

Lieve mensen van protanz en allen die dit lezen, vooral Peter en Gerda. Ik ben zo blij. Allereerst om Peter, dat alles weer goed lijkt. Wat geweldig. Dit is het beste nieuws van alles. Jullie kunnen weer verder. Ten tweede ben ik blij dat de dienst in Wormerveer goed verlopen is en dat de brief goed is aangeslagen. Fijn dat Gerda aanwezig kon zijn. In het vliegtuig voelde ik me , na e drukke incheck, toch verbonden. Het is goed te weten dat je ergens thuishoort als je zo ver gaat. Ten derde: het is nu vrijwel 100% zeker dat er in februari een onderwijzeres komt. Zij is donderdag al op de missie geweest om kennis te maken. Helaas waren Mozes en ik toen naar Sumbawanga.
Maar ze heeft de school gezien en is heel blij om hier te werken, zei ze tegen Christoffer, het hoofd vd kleuterschool.. Ze is nu weg om haar spullen te halen. Ze komt zo lang in een huis vd missie te wonen. Er staan toevallig een paar leeg. Ze heeft er al een uit gezocht. Haar naam is Julieth Malange, een jonge vrouw.

Ik zei: vrijwel 100%, hoewel het nu wel zeker is. want ik begin steeds meer van de ongelovige Thomas te begrijpen. Ik geloof het niet eerder helemaal zeker voordat ik deze vrouw welkom gekust heb! We zijn nu bezig voor 2 klassen de stoelen en tafeltjes aan te vullen tot veertig. Want het aantal leerlingen zou op 40 komen. Ook worden er in het andere lokaal de ramen ingezet. Het is zelfs niet onmogelijk dat er nog een onderwijzer komt. Maar dat is niet waarschijnlijk. Er zijn zoveel geruchten. Ook op de kleuterschool komen er aanpassingen. Want straks moet de kleuterschool ook veertig kinderen per jaar afleveren. Er komen nu 30 kinderen in een klas ipv 25. En de lerarenkamer gaat gebruikt worden voor een extra klaslokaal voor de oudste leerlingen uit Kipande om het aantal op veertig te brengen die dan alleen het laatste jaar meemaken.
Volgende week woensdag of donderdag gaan Mozes en ik naar Namanyere om daar de prioriteiten te bespreken en een tijdpad op te stellen zodat wij serieus aan de gang kunnen.

Een hele omwenteling. Maar we kunnen vol enthousiasme aan de slag. Ik groet jullie allen. Morgen ga ik hier naar de kerk. De gewoonte is hier dat een bezoeker uit een andere gemeente, namens die gemeente de groeten doet. Ook ik zal morgen namens jullie de warme gevoelens en medeleven vanuit Wormer en Wormerveer doorgeven.