Stichting ProTanZ

Opgericht ter ondersteuning van het werk van Herman en Ineke voor hun educatieve werk in Kilangala, Tanzania. Hoofddoel volgens Statuten: Bevordering van educatie in het gebied ten Noorden van Sumbawanga in de provincie Rukwa, Tanzania. Akte van Oprichting 11.10.2005, KvK Friesland: 01110603, inschrijving handelsregister: 18.10.2005.

Secretariaat
Mw. Gerda Bak-Battem
Zaandammerstraat 40
1531 DR Wormer
Nederland

Adres Herman
Herman Hendricks 
Ald Haven 43
8823 SR Lollum
Nederland

ANBI 

Sinds 1 januari 2008 zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren en Bedrijven kunnen hierdoor hun giften aftrekken van de Inkomsten- Vennootschapsbelasting. ProTanZ hoeft over de ontvangen giften, legaten e.d. zelf ook geen belasting te betalen. Meer informatie

Bankgegevens
Iban: NL76 RABO 0115261265
t.n.v. Stichting ProTanZ
Wormer 
Nederland                                                                                                                              

Website offline wegens brand in datacenter

Geschreven door Herman Hendricks op .

Gelukkig , we kunnen vanaf vandaag 6 juni 2013 weer op de site. Helaas is de oude site door een storing verloren gegaan. Veel data zijn we helaas blijvend kwijtgeraakt. Gelukkig helpt www.pchulpfriesland.nl ons belangeloos een nieuwe site te ontwerpen. Hartelijk dank daarvoor! We hopen dat www.protanz.nl gauw weer beschikbaar is.

het laatste nieuws is dat een nieuw dubbel klaslokaal voor de lagere school in Kilangala in aanbouw is. Ook is de fundatie gelegd voor een nieuw schoolmeerstershuis en een toilettenblok. van de laatste geldovermaking worden nu alle bouwmaterialen gekocht zodat die in voorraad zijn en dus niet onderhevig aan inflatie.

sinds februari 2013 draait nu, naast de kleuterschool, de lagere school in Kilangala met 2 klassen en 2 onderwijzers. de onderwijzers zijn door de overheid aangesteld en worden door haar betaald. De ' Ineke Alberda' scholen zijn dus in de transitie van een particuliere naar een overheidsschool.